Burmistrz Benedykciński: NIE dla pomnika Żołnierzy Wyklętych

Aktualności, Burmistrz Benedykciński pomnika Żołnierzy Wyklętych - zdjęcie, fotografia
 • Fotka nr 0 z 3
 • Pismo od burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego z dnia 25 lutego 2016 r.
 • Pismo od burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego z dnia 4 maja 2016 r.
13/05/2016 14:18

Grzegorz Benedykciński w kolejnym swoim piśmie skierowanym do nas 4 maja 2016 r. odrzuca naszą petycję, podpisaną przez ponad 700 mieszkańców powiatu grodziskiego, dotyczącą budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Maz.


[reklama]

Jednocześnie, nie ustosunkowując się do jednoznacznego przekazu zawartego w petycji, w zamian zapowiada podjęcie działań (na podstawie przyjętej przez Radę Miejską w Grodzisku Maz. Uchwały nr  319/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.) „w sprawie wzniesienia kamiennej formy upamiętniającej pamięć polskich patriotów uczestników II wojny światowej oraz ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego”.

 

Przypomnijmy po kolei:

 

W lutym br., złożyliśmy do Urzędu Miasta petycję w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Maz. Nie prosiliśmy o żadne pieniądze czy dofinansowanie ze strony Urzędu Miasta. Naszym celem było i jest budowa pomnika za pieniądze zebrane ze składek społecznych i darowizny osób indywidualnych.

 

Szczegółowe informacje pod linkiem:

http://www.tugrodzisk.pl/aktualnosci/pomnik-zolnierzy-wykletych-w-grodzisku-mazowieckim/

 

W odpowiedzi, otrzymaliśmy w lutym pismo o sygnaturze RM.152.1.2016 (skan pisma załączamy poniżej) w którym burmistrz wyraża swoją radość z faktu, że podejmujemy „starania na rzecz upamiętnienia tzw. Żołnierzy Wyklętych, działaczy antykomunistycznego podziemia zasłużonych dla Grodziska Mazowieckiego”. Nawiązuje do wspomnianej przez nas i proponowanej jednej z lokalizacji przyszłego pomnika przy ul. 11 Listopada , burmistrz Benedykciński wspomniał, że już w ub. roku zlecił opracowanie programu prac remontowo-konserwatorskich w celu przebudowy i uporządkowania tego miejsca jako docelowego miejsca uwzględniającego również ofiary terroru stalinowskiego.

 

W odpowiedzi na powyższe pismo, skierowaliśmy odpowiedź na ręce pana burmistrza. Treść listu poniżej:

 

Grodzisk Maz., 24 marca 2016 r.

 

Fundacja Ochrony Prawnej Inicjatyw Społecznych OPIS

Grodzisk Maz.

 

Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski

w Grodzisku Maz.

 

 

 

                                                                                                                 Grzegorz Benedykciński

                                                                                                                  Burmistrz Grodziska Maz.

 

            Szanowny Panie Burmistrzu,

 

W nawiązaniu do Pana pisma o sygn. RM.152.1.2016 chcielibyśmy podziękować za uznanie dla naszych działań, jakie podejmujemy od kilku lat na rzecz upamiętnienia niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Cieszy nas ogromnie fakt, że również władze miejskie Grodziska Maz., w tym i Pan osobiście, podjęli działania służące upamiętnieniu naszych Bohaterów. 

 

Uważamy, że przyjęcie przez Radę Miejską w Grodzisku Maz. Uchwały nr  319/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wzniesienia kamiennej formy upamiętniającej pamięć polskich patriotów uczestników II wojny światowej oraz ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego jest jak najbardziej słusznym krokiem do upamiętnienia ofiar zbrodni niemieckich i radzieckich. Deklarujemy z naszej strony pełne poparcie dla tej inicjatywy.

 

Jednakże, pragniemy z naciskiem podkreślić, że zgłoszona przez nas inicjatywa, poparta podpisami złożonymi przez mieszkańców powiatu grodziskiego, dotyczy budowy zupełnie innego pomnika - pomnika Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, którzy w latach 1944 – 1963 podjęli zbrojną walkę z narzuconym naszej Ojczyźnie systemem komunistycznym i sowiecką okupacją, przy wsparciu ludności cywilnej, dla której to oni byli obrońcami i uosobieniem wierności tym wartościom, w które sami wierzyli: Honoru, Boga i Ojczyzny, Żołnierze ci walczyli i ginęli na polach bitew czy byli katowani i mordowani w komunistycznych kazamatach. Do dziś nie wiemy, gdzie spoczywają ciała tysięcy naszych niezłomnych bohaterów. Chciano ich pozbawić godności i honoru, a my zamierzamy właśnie dziś im to przywrócić. I pomnik Żołnierzy Wyklętych, który chcemy postawić w Grodzisku  Maz. byłby im poświęcony. I tylko im.Byłby to pomnik ufundowany przez naród, społeczeństwo powiatu grodziskiego. Historia pokazała już nie raz, że państwa polskiego mogło nie być, jego granice mogły nie widnieć na mapach Europy i świata, ale naród istniał i przetrwał. Każda władza, która postępuje wbrew narodowi i społeczeństwu, jego historii i tradycji, przemija, ale naród istnieje. I dlatego ten pomnik będzie dla obecnych i przyszłych pokoleń wyrazem hołdu im złożonego, właśnie od narodu i społeczeństwa.

 

Dlatego też odwołując się do złożonej przez nas uprzednio petycji, ponownie zwracamy się z prośbą o wskazanie jednego z proponowanych przez nas miejsc na lokalizację pomnika poświęconego naszym niezłomnym Żołnierzom Wyklętym lub też innego, ale które byłoby godnym miejscem upamiętnienia naszych bokaterów.

 

Pragniemy również poinformować, że lista tworzonego przez nas Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Maz. stopniowo powiększa się o nowe nazwiska: Żołnierzy Wyklętych, posłów i senatorów, osób ze świata nauki, polityki i dziennikarstwa, którzy swoim życiem czy działalnością zawsze z dumą podkreślali, że Polska jest dla nich najważniejsza.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                                                     Paweł Kołkiewicz, Iwona Stawicka - Matela, Edyta Żyła

 

 W odpowiedzi na powyższe pismo otrzymaliśmy odpowiedź datowaną na dzień 4 maja 2016 r., w którym nie ma mowy o pomniku Żołnierzy Wyklętych, lecz o tym, że „wspólnym mianownikiem dla uhonorowania tu ludzi lub wydarzeń jest opór wobec okupantów niemieckiego i sowieckiego oraz męczeństwo polskich patriotów, tak żołnierzy i osób cywilnych” (skan pisma poniżej).

 

Panie Burmistrzu, cieszy nas fakt, że wreszcie po ponad 20 latach od kiedy sprawuje Pan funkcję burmistrza, władze miejskie i Pan osobiście uznaliście, że  należy uhonorować i upamiętnić ofiary zbrodni sowieckich i niemieckich. Cieszymy się, że wydarzenia i decyzje nabrały tempa po złożeniu naszej petycji. Ta pamięć, ofiarom zbrodni dwóch najbardziej antyludzkich systemów totalitarnych się należy. Jesteśmy im to winni i uznajemy tę inicjatywę Urzędu Miasta za jak najbardziej słuszną.

 

Jednakże po raz kolejny pragnę podkreślić, że nasza inicjatywa poparta przez wielu mieszkańców, dotyczy budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych, i tylko im poświęconego. Jest to wyraz naszej pamięci o nich, "W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... " - tak właśnie jak głosi preambuła Ustawy Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160). I taki pomnik, im poświęcony, zbudujemy.

Liczymy na poparcie i pomoc mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i powiatu grodziskiego, dla których ta sprawa jest ważna i bliska sercu.  

 

 

                                                                                  Paweł Kołkiewicz

Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Maz.

Burmistrz Benedykciński: NIE dla pomnika Żołnierzy Wyklętych komentarze opinie

 • PSL nie pozwoli - niezalogowany 2016-05-16 10:06:35

  Gdybyście zaproponowali pomnik AL w której walczyli ci z ZSL, to pewnie zgoda by była. Przykładem zaściankowości radnych i Bur mistrza z PGR jest pomnik malarza. Na budynkach poumieszczano repliki jego słynnych dzieł, ale żadne nie przedstawia miasta. Każdy przyjezdny idąc od stacji zobaczy zadek malarza, który patrzy z tęsknotą w stronę swojej wsi. A może w przyszłości po modernizacji będzie pomnikiem obecnego ?

 • Mariusz - niezalogowany 2016-05-16 11:27:28

  A jeszcze nie tak dawno "latał "po uroczystościach honorujacych Wyklętych jak przysłowiowy kot z pęcherzem. Teraz ma prośby mieszkańców za nic? Obłuda, obłuda, obłuda! Nie jego inicjatywa i stąd kłopot i jjako popierający burmistrza wstydze sie za jego "nie" dla waszej petycji.

 • Jacek - niezalogowany 2016-05-16 11:30:08

  A mało to miejsc w Grodzisku, że władzom tak żal kawałka ziemi pod ufundowany przez społeczeństwo pomnik?!

 • Pamięć - niezalogowany 2016-05-17 11:30:11

  Uważam, że na pomniku powinien stać Burmistrz Jan Wolfram zamiast Chełmońskiego.

 • Drel - niezalogowany 2016-05-17 14:53:02

  Chełmoński to raczej Kuklówka, racja. Poza tym nieudany pomnik Chełmońskego wyniesionego na postumencie. Nie wiem czemu burmistrz ma do was takie podejście. Nic go ci Wyklęci nie kosztują to stawiajcie pomnik . Uczcić pamięć warto

 • Fred - niezalogowany 2016-05-17 16:21:04

  Zostawcie miejsce na pomniki Benedykcińskiego:) Może sie biedak zamartwia bo wszystkie co lepsze punkty już zajęte

 • HeHe - niezalogowany 2016-05-18 13:05:09

  może czuje oddach na plecach uwłaszczonego UB/SBeckiego elektoratu, który nie pozwalai aby taki pomnik powstał a to przecież wyborcy.

 • Miki - niezalogowany 2016-05-18 19:59:36

  To przez niego Grodzisk stracił prawa miejskie

 • do miki - niezalogowany 2016-05-19 11:28:01

  A ON trafił na carskie salony - czy na sybir ?

 • ... - niezalogowany 2016-05-19 11:40:48

  Stracił, no i co z tego? Zaraz powiesz, że Polska wywołała II wojnę światową bo nie oddaliśmy Gdańska i Pomorza, nie chcieliśmy zgodzić się na jakiś "korytarz" z Niemiec. Że ofiary II wojny światowej to przez Polskę? Poruszaj i przewietrz główkę.

 • Czyje to miasto - niezalogowany 2016-05-19 13:05:15

  Grodzisk od wielu lat stał się takim PSLowskim "zadupiem"

 • Na pochbel zdrajcom - niezalogowany 2016-05-20 11:57:59

  Po, PSL i Nowoczesna chcą wywołać wojnę domową ? Szef partyjny Bur mistrza powiedział tak w Sejmie. Czerwona "hołota" nie mogąc pogodzić się z utratą obwitego koryta - biega na skargi do Brukseli, a w kraju szukają mięsa armatniego ? To śmierdzi zdradą narodową.

 • do kom. 11 - niezalogowany 2016-05-21 22:32:00

  To nie jest " zadupie" to jest kolebka inteligencji mazowsza PZPR+PSL= Ziemia . W najbliższym czasie będziemy podwarszawskim Giżyckiem i zapewne nikt takiego wyniku NAJ w tym kraju nie osiągnie i na pewno pokonamy Grecję i będziemy tuż za ..........

 • Kto ma władzę ? - niezalogowany 2016-05-23 11:32:56

  Czy jest w Polsce drugie takie miasto w którym pracownik PGR został wyniesiony na stanowisko Burmistrza ? Dzięki "mądrości" społeczeństwa dawni towarzysze zrzeszeni w organizacjach emeryckich otrzymują pieniądze z naszych wysokich podatków. Dzięki temu obrońcy komunizmu z naszego miasta "latają" po świecie. Otrzymane wysokie emerytury za pilnowanie narodu dla sowietów dają im wygodne i dostatnie życie na starość. Część dawniej biegała do komitetów, teraz z powodu ich likwidacji biegają do kościoła. W ten sposób od wielu lat w mieście mamy nadal demokrację socjalistyczną. Dawni towarzysze zamienili ideały komunizmu na szemrane zdobywanie majątków.

 • Jaroslawa - niezalogowany 2016-06-02 21:02:50

  Czytam i sie zastanawiam Panie Burmistrzu jeszcze sie taki nie urodzil co by im dogodzil - Wspolczuje.................... .............

 • Kinga - niezalogowany 2016-06-04 17:34:20

  Słusznie! Pomnik taki nie jest w Grodzisku potrzebny. 700 osób to garstka mieszkańców naszej gminy.Dlaczego mamy mieć wiecznie narzucane czczenie ludzi,których nie wszyscy uważają za bohaterów. Postawcie sobie na prywatnej swojej działce pomnik i upamiętniajcie tych,których chcecie. Pani Żyła niech robi to w swoim środowisku PiS-owskim,a nie cały czas dąży do zmuszania mieszkańców gminy do swoich przekonań.

 • "Patriotko" - niezalogowany 2016-06-06 09:39:13

  Stań pod sowieckim pomnikiem i powiedz to głośno aby Moskwa usłyszała. Dzięki temu poznają na kogo mogą liczyć w razie powtórki 17 września 1939r. Takie słowa są miodem dla KOD.

 • Do ja ro sława - niezalogowany 2016-06-06 09:40:52

  Sadząc po ilości zgromadzonego majątku to drugiego takiego nie było

 • Obiektywnie - niezalogowany 2016-06-06 09:43:12

  Oczywiście Kingo, najlepiej niech zawsze i o wszystkim decyduje jeden czyli burmistrz. On wie lepiej kto zasłużony, komu pomnik a komu " rondo". On bohaterów wybiera, znajduje , uznaje .... najlepszy także w tym ..to JASNE! Uwagi na temat " środowiska" nie trafione bo burmistrz przez tydzień w Grodzisku świętujac czcił Wyklętych.

 • Be - niezalogowany 2016-06-06 09:44:16

  Najważniejsze " dogodzić" sobie.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tugrodzisk.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Biuro Obsługi Turystów TAKT z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki 05-825, Żwirki i Wigury 9

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"