1°C Mgiełka

Co przyniosła Polsce Konstytucja 3 Maja?

Aktualności, przyniosła Polsce Konstytucja - zdjęcie, fotografia

Dziś obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. W całym kraju odbędą się patriotyczne uroczystości. Oficjalne obchody zaplanowano także w Grodzisku. Jakie to wydarzenie miało znaczenie dla Polski i dlaczego przez kilkadziesiąt lat komunizmu nie mogliśmy go świętować?


Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki (zwanym również Sejmem Czteroletnim) w maju 1791 roku i była pierwszą w Europie a drugą na świecie (po amerykańskiej) uchwaloną konstytucją. Uchwalona przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze w 1772 r. , ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze komunistyczne, i dopiero w roku 1990, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

W XVIII w, po latach świetności Państwa Polskiego, Rzeczpospolita chyli się ku upadkowi. W 1767 roku tzw. Sejm Repniowski podejmuje uchwały, których gwarantem staje się caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska staje się silnie zależna od sąsiada. Doprowadza to do kryzysu państwowości m.in wojny domowej wywołanej przez konfederatów barskich niegodzących się na protektorat Rosji, porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego a w końcu, w 1772 roku, do I-go rozbioru Polski.[reklama]

Konieczność ratowania świetności Rzeczypospolitej była nieunikniona.

Jej wstępnym etapem było Prawo o sejmikach z 24 III 1791 roku oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791 roku. Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.

Utrzymując poddaństwo Konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.

Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, składający się ze szlachty-posesjonatów (204 posłów) i 24 plenipotentów miast.
Zmniejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów: policji, pieczęci, czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesorskim.
Próba przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Polski. Polska przegrała wojnę z Rosją w obronie Konstytucji 3go maja. Konfederacja targowicka była spiskiem Rosji i polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego rozbiorów Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w Polsce i na świecie. Po utracie niepodległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. Była zdaniem dwóch jej współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja " ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny."

Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Bez wątpienia z tego względu była świętem niewygodnym dla narzuconej, komunistycznej władzy, i dlatego też już od 1946 r. obchodzenie rocznicy Konstytucji 3 Maja było zakazane przez ówczesne władze

 

źródło: www.solidarni.waw.pl

 

 

Grodzisk Mazowiecki

Co przyniosła Polsce Konstytucja 3 Maja? komentarze opinie

  • tadeusz - niezalogowany 2012-05-05 15:04:14

    caryca Katarzyna z naszego tronu Polski zrobiła sobie " toalete ", na którym o ironio losu umarła. Jeszcze wcześniej nasz ostatni krół myślał, że KASIA to jego przyjaciel, niestety nie nauczony historią ( jak i nasza władza teraz) Kasia sprytnie omotała, wsadziła do więzienia z którego nasz król został zwolniony prawdopodbnie przez swojego syna PIOTRA I , (który był synem KATRZYNY). Nasz król nie doczekał się godnego pochówku, kilka razy był przenoszony , może i nie był przewidywalny, wspaniały, ale był naszym władcą i godny pochówek powinien mieć od dawna.

Dodajesz jako: Zaloguj się