-8°C lekkie zachmurzenie

inwestycje

Spółdzielnia, inwestycje - zdjęcie, fotografia

Miasta rozwijające się, to miasta pełne inwestycji, także budowlanych. Zgodnie z hasłem „Polska w budowie” jak grzyby po deszczu wyrastają bloki, drogi, zakłady... Kwitnie Polska, bo kwitnąć musi, „by żyło się lepiej”, kwitnie też Grodzisk Mazowiecki – miasto, które słynie z tego, że „jest fajne” - takie swojskie PSL-owskie.

Kto musi zapłacić za „fajny Grodzisk” i jak wyglądają w rzeczywistości nasze fajne inwestycje?

 

            Blok przy ulicy Rusałki

 

            Rada Nadzorcza GSM nie ma prawa do podejmowania uchwał o budowie – leży to w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielni, zgodnie z art. 36 Ustawy prawo spółdzielcze. Z mocy prawa blok po oddaniu do użytkowania staje się wspólnotą, mimo że został pobudowany częściowo z pieniędzy Spółdzielni (nie wiadomo, z jakiego dokładnie źródła). Dodatkowo wybudowano parking obok sąsiedniego bloku. Spółdzielnia, jako osoba prawna powołana przez członków i dla członków, winna działać na korzyść członków. Dlaczego najemni pracownicy zarządu szkodzą członkom, budując im parking „pod nosem”?

 

            Garaże przy ul. Bairda

Do chwili obecnej  część tych garaży Spółdzielnia wynajmuje różnym osobom. Z jakich środków Spółdzielnia wybudowała te garaże i na mocy jakiej uchwały ?

 

            Blok przy ulicy Bairda

 

            Blok budowany też dla przyszłej wspólnoty z pieniędzy GSM i przyszłych użytkowników na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Znowu ta sama, niezgodna z prawem, sytuacja. Jedynym organem mogącym decydować w formie uchwał, jest Walne Zgromadzenie. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Rada Nadzorcza nie ma prawa podejmować takich uchwał (skan wyroku wstawiony w galerię).

 

            Czy tylko u nas?

 

            Źródła finansowania inwestycji, także spółdzielczych, to niezwykle popularny temat. Redakcja „Halo Spółdzielnia” jest w posiadaniu artykułu autorstwa p. Bożeny Dunat, pt. „Członek w ornacie”. Artykuł opisuje historię proboszcza parafii Wyszyny Kościelne, który przystąpił do... olsztyńskiej Spółdzielni „Pojezierze”. Nowo wybudowany blok przy ulicy Kołobrzeskiej 7a skusił księdza - na mieszkanie, które kosztowało znacznie poniżej cen rynkowych. Mieszkanie, jeśli je natychmiast odsprzedać, miało przynieść gigantyczny zysk – nawet 100 tysięcy złotych. Inwestor nie poniósł ogromnych nakładów finansowych, gdyż pobudował blok... na trawniku należącym do Spółdzielni „Pojezierze”. Blok tańszy o grunt? Superokazja! Warto zaznaczyć, że niektórzy członkowie Spółdzielni „Pojezierze”, oczekujący na mieszkanie, zostali z niczym.

 

            Pytania

 

Dlaczego Starostwo wydaje zgody na budowy bez sprawdzenia listy inwestorów? Spółdzielnia Mieszkaniowa reprezentowana przez Zarząd jest tylko inwestorem zastępczym. Skoro sama zainwestowała jakieś środki to musi posiadać uchwałę Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem źródła finansowania. Czy Walne Zgromadzenie kiedykolwiek wyraziło zgodę na budowę ze wskazaniem źródła finansowania nowych zadań inwestycyjnych ?

Dlaczego grunt zakupiony od Gminy z bonifikatą udzieloną na cele uwłaszczeniowe stał się gruntem inwestycyjnym ?

 

            Art. 267d Ustawy Prawo spółdzielcze -stanowi , że kto , będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

            Artykuł Art. 231. § 1. Kodeksu karnego – stanowi , że Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Urzędnik ma nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

            Wśród naszych radnych powiatu  i radnych miejskich znajduje się wielu członków GSM. Dlaczego działają na szkodę swoich wyborców?

 

Redakcja „Halo Spółdzielnia”

inwestycje komentarze opinie

  • gość 2016-11-10 19:49:48

    Czy urzędnicy odpowiedzialni za taki stan siedzą jeszcze na stołkach czy już w pierdlu ?

Dodajesz jako: Zaloguj się