5°C mgła

Karty ważne 7 miesięcy dłużej

Polityka, Karty ważne miesięcy dłużej - zdjęcie, fotografia

Wydłużenie o siedem miesięcy, do połowy 2015 roku, terminu ważności starych kart parkingowych dla niepełnosprawnych - przewiduje przyjęta przez Sejm ustawa Prawo o ruchu drogowym


 

Karta parkingowa to dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na tzw. "kopertach". Jest ona wydawana na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do tej pory karty były wydawane bezterminowo, od 1 lipca - po wejściu w życie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - nie dłużej niż na 5 lat. Zmiany miały ukrócić nadużycia związane z używaniem kart. Pierwotnie stare karty miały obowiązywać tylko do końca listopada.

Posłowie zaproponowali jednak wydłużenie tego terminu do połowy przyszłego roku, argumentując, że gdy będzie duży napływ wniosków o orzeczenie niepełnosprawności, organy administracji nie nadążą z ich rozpatrywaniem w krótkim  czasie i w ten niektóre osoby nie zdążą uzyskać nowej karty parkingowej.

Wnioskodawca projektu Sławomir Piechota (PO) podkreślał, że zmiana jest niezbędna, by zapewnić niepełnosprawnym łatwość parkowania.  

 
Zgodnie z przepisami uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych są osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Nowe karty są imienne i wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat. Placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymują karty parkingowe na okres trzech lat.

Od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych.

Warto też pamiętać, że wraz ze zmianami w procedurze wydawania kart parkingowych zdefiniowane też nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Można za nie zostać ukaranym grzywną  do 2 tys. zł.

 
Według ministerstwa infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. kart parkingowych. Resort pracy oceniał, że jest ich od 900 tys. do 1,2 mln. Wiele z nich używanych było w sposób nieuprawniony - często były podrabiane, korzystano z kart osób, które już zmarły, lub wystawionych na członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju.

Według szacunków autorów ustawy, po nowelizacji w obiegu pozostanie tylko 200-300 tys. kart

 

[reklama]

 

Karty ważne 7 miesięcy dłużej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się