18°C bezchmurnie

Przewodnicząca odpowiada

Informacje o Grodzisku, Przewodnicząca odpowiada - zdjęcie, fotografia
 • Urząd Gminy w Grodzisku Mazowieckim
  Urząd Gminy w Grodzisk...
 • Joanna Wróblewska
  Joanna Wróblewska

Dziś otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania od przewodniczącej grodziskiej rady gminy Joanny Wróblewskiej. Zgodnie z zapowiedzią, w całości publikujemy je poniżej.


 

Szanowna Pani !

W odpowiedzi na Pani zapytania, które wpłynęły w dniu 09 stycznia 2011 roku, uprzejmie informuję, że w dniu 10 stycznia 2012 roku. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, przedłożony został projekt uchwały Rady, odnoszący się do wszystkich dotychczasowych wystąpień KZLiS, w tej części, w której z ich treści można wywnioskować, że Związek składa skargę w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W powyższy sposób, dopełnione zostały wymogi o charakterze proceduralnym, wskazane w piśmie Wojewody mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2011 roku. Z projektem uchwały, zawierającym również obszerne uzasadnienie, zapoznała się w dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i w wyniku przeprowadzonego głosowania, został on zaopiniowany pozytywnie. Powyższy projekt uchwały, będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej, na sesji w dniu 01 lutego 2012 roku. Po powzięciu uchwały, o której mowa wyżej, będzie możliwe zapoznanie się z jej treścią oraz z uzasadnieniem, co z całą pewnością pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości wyrażanych w Pani pytaniach.

 

Jednocześnie należy nadmienić, że wystąpienia KZLiS, kierowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, (w tym między innymi adresowane do poszczególnych Komisji Rady Miejskiej), są tak liczne, obszerne i wielowątkowe, że w pierwszej kolejności konieczne było uzyskanie szeregu informacji, celem jednoznacznego ustalenia czy noszą one znamiona skarg w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, i czy w związku z tym Rada Miejska jest organem właściwym do ich rozpoznania. Projekt uchwały, przedłożony Radzie, jest wynikiem szczegółowej analizy tych właśnie kwestii. Nie wszystkie bowiem wystąpienia, które osoba wnosząca, traktuje jako skargę, mogą być przez Radę Miejską uznane za skargi, o jakich mowa w przepisach Działu VIII wyżej powołanego kodeksu.

 

Niezależnie od powyższego, w sprawach uregulowanych w przepisach powyższego działu, Gmina corocznie składa stosowne sprawozdania, które poddawane są kontroli. Do chwili obecnej, służby prawne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, nie zakwestionowały trybu oraz sposobu załatwiania składanych skarg przez Radę Miejską, a zaistniały przypadek jest pierwszym, w którym nadzór zwrócił Radzie uwagę na uchybienia proceduralne, polegające przede wszystkim na tym, że Rada mając wiedzę o wystąpieniach Związku oraz o przyjętym sposobie ich rozpatrywania, nie podjęła w tym zakresie stosownej uchwały. Przedłożony Radzie projekt uchwały, stanowiąc dopełnienie tych obowiązków, umożliwia merytoryczne ustosunkowanie się do [reklama]wystąpień Związku, co do tych ich części, w odniesieniu do których uzasadnione okazało się przyjęcie, że można im przypisać znamiona skarg. O trybie i sposobie ich załatwienia, zainteresowany Związek zostanie powiadomiony po podjęciu uchwały przez Radę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regułami.

Z poważaniem

/-/Joanna Wróblewska

Przewodnicząca odpowiada komentarze opinie

 • PO - niezalogowany 2012-01-11 23:34:54

  a czy jest szansa zapoznania się z pismem wojewody? Odpowiedź p.Przewodniczącej , jak mniemam przygot. przez prawnika jest.Dla mnie ważne że jest! ale czy są tu odp. na zapytania pani Redaktor?

 • pysio - niezalogowany 2012-01-12 12:56:01

  uważam odpowiedz za mało merytoryczną z powodu braku przytoczenia art z działu VIII KPA.

 • mix - niezalogowany 2012-01-12 16:47:58

  Pani przewodniczaca jak sadzę jedynie się pod tą odpowiedzą tylko podpisała. A kto ta odp. tak naprawdę napisał. Samodzielne działanie nie jest mocną stroną tej Pani co widać podczas posiedzeń sesji

 • Marudny - niezalogowany 2012-01-14 20:43:50

  Pani Przewodnicząca coś się ostatnio miota. Najpierw na łamach Gazety Grodziskiej (polecam ostatnie wydanie), teraz tutaj. Pani Joanno, może tak choć raz "od serca" a nie ten prawniczy bełkot? Bo jestem przekonany, że podczas zadawania pytań "na żywo" mówiłaby Pani zupełnie inaczej, tak by zrozumiał to każdy a nie tylko wykształciuchy i prawnik, który jak mniemam pisze Pani te pisemka. Na tym portalu pisuje pani Alicja Pytlińska. Radna opozycyjna. Ma odwagę, ma o czym mówić - prosto i na temat. Polecam uwadze. Cieszy mnie i moich znajomych, że powstał ten portal. Trzymajcie się! January z Żabiej Woli

Dodajesz jako: Zaloguj się