Informacje o Grodzisku, Radni skontrolowali promocję - zdjęcie, fotografia
 • Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki
 • Piotr Mergner
 • Alicja Pytlińska
 • Aleksandra Kapuściak
 • Irmina Dziekańska
 • Roman Ignasiak
22/02/2012 17:44

Radni Miasta Grodzisk Mazowiecki skontrolowali wydatki na promocję. Jakie wnioski wyciągnęli? Na co idą nasze pieniądze? Co na to urząd?


 

Grodzisk Mazowiecki, dn.15 listopada 2011 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Zespół Kontrolny w składzie: Alicja Pytlińska, Aleksandra Kapuściak, Piotr Mergner, Irmina Dziekańska, Roman Ignasiak

 

Protokół Kontroli Nr 1/2011

 

Kontrola pozycji budżetowych za 2010 rok figurujących w pozycjach – wydatki różne i pozostałe

Publikujemy najciekawsze fragmenty:

 

Alicja Pytlińska

 

Wnioski:

1) Konieczna jest dokładna analiza księgowania wydatków w poszczególnych paragrafach np.

2.342 zł – krawaty i apaszki widnieje w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.500 zł – wózek, fotelik samochodowy również w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia

2.562 zł – okładki z herbem na dyplomy – w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych

2) Po analizie wydatków w paragrafach 4210 i 4300 zarówno w rozdziale 75075 jak i 75023 można stwierdzić brak dokładnej analizy i celowości poniesionych wydatków. W przeważającej większości są to pieniądze, które promują nie Gminę, nie Samorząd, a poszczególne osoby i wydane były w określonym celu.

Podsumowanie – pytania do Burmistrza:

1) W oparciu o jakie kryteria dokonał Pan prognozy wydatków na wynagrodzenia pracownicze w 2010 roku w Urzędzie Miejskim ?

2) Z jakich przyczyn prognozy te rozminęły się z rzeczywistymi wydatkami na ten cel ?

3) Jakie okoliczności, pilne wydatki z innych działów uzasadniały dokonanie tych przesunięć budżetowych ? Różnica między prognozowanymi a rzeczywistymi wydatkami wynosi 537.000 zł, co jest kwotą wyjątkowo wysoką.

4) Dlaczego w wydatkach pojawiają się takie, którymi powinno dysponować CK ?.

 

 

Irmina Dziekańska

Wnioski końcowe i zalecenia;

-w związku z oszczędnościami w budżecie Gminy, należy zwrócić większą uwagę na wydatki związane z usługami gastronomicznymi i cateringiem

 

 

Piotr Mergner

  Wchodząc w skład członków Komisji Rewizyjnej, która powołała Zespół kontrolujący wydatki na promocję miasta, dokonałem analizy wybranych dokumentów – pozycje budżetowe za 2010 rok, figurujące w wydatkach różnych i pozostałych.

Dokumentację dotyczącą w/w podzieliłem na trzy tematyczne grupy:

Promocja miasta /reklamy prasowe, radiowe, spoty TV, druk ulotek i banerów/

Wywiady, konkursy w TV,

Sponsoring, imprezy masowe.

W efekcie przeprowadzonej kontroli w/w wydatków i po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, wskazać należy na:

F.VAT – w większości brakuje uzasadnienia zawierającego merytoryczną motywację celowości dokonania zamówienia usługi, jak również określenia rodzaju zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, charakterystyki szczegółowej.

W większości zamówień, brak rozpoznania cenowego lub zapytania o cenę.

Niektóre zamówienia reklam prasowych, TV, druków ulotek, wydają się być nieuzasadnione pod względem ekonomicznym, w tym między innymi:

- przy okazji imprezy Weekend Żeglarski, na samą tylko oprawę medialną wydano ponad 27 000 zł.

- na rankingi samorządów, w tym najlepszych burmistrzów – na czas antenowy, emisję spotów TV – wydano ponad 156 969 zł.

Jednocześnie do powyższego nie przedłożono obowiązujących w UM procedur lub regulaminu udzielania zamówień na dostawy towarów lub usług w myśl ustawy Prawa zamówień publicznych. Z powodu braku dokumentacji źródłowej w opiniowaniu w/w wydatków, opierałem się głównie na wyjaśnieniach ustnych pracowników UM i Skarbnika.

Uwagi końcowe i wnioski systemowe:

Istnieje potrzeba stałego monitoringu przez Radę Miasta procesu planowania racjonalnego wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu gminy na cele promocji.

        2.   Procedury zamówień winny być przejrzyste, a wydatki poprzedzone analizą rynku.


 

Roman Ignasiak

 

W zakresie kontroli działu 75023 par. 4300 dokonano zbadania następujących dokumentów źródłowych dotyczących obsługi prawnej Urzędu Miejskiego:

 

Łączna kwota na obsługę prawną: 67.710,00 PLN

 

Należy stwierdzić, że umieszczenie powyższych wydatków o charakterze stałym (umowa całoroczna) w tym paragrafie i dziale – mając zapewnioną z innego tytułu stałą współpracę z radcą prawnym i prawnikiem na usługach Urzędu Miejskiego – jest niezrozumiała.

 

W zakresie kontroli działu 75075 par. 4300 dokonano zbadania następujących dokumentów źródłowych dotyczących zakupu materiałów promocyjnych:

Łączna kwota na dekoracje świąteczne: 118.822,58 PLN

 

 

Do w/w uwag i wniosków Radnych w wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny uzupełnił i sformułował następujące wnioski, uwagi i zalecenia:

Brak jasnych procedur wyboru wykonawcy usługi i/lub dostawcy towarów. Urząd Miejski nie przedstawił żadnych dokumentów regulujących procedury zakupu, na podstawie których dokonywał wyboru podmiotów. Niejednokrotnie zlecał tej samej firmie zamówienie „z wolnej ręki”, nie dokonując analizy rynku.

Brak uzasadnienia opłacalności i uzyskanych efektów marketingowych na zakup towarów i materiałów promocyjnych.

 

       3.   Brak w dokumentach źródłowych zatwierdzonych wzorów i wyprodukowanych egzemplarzy próbnych materiałów promocyjnych. W kilku przypadkach stwierdzono ukryte                finansowanie podmiotów zewnętrznych w ramach akcji reklamowych i promocyjnych.

 

Aleksandra Kapuściak

Wnioski:

[reklama]Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy z przedłożonych przez Wydział Finansowy i Wydział Promocji wybranych „ umów –zleceń” i „umów o dzieło” nie stwierdzam nieprawidłowości w dokonywanych zamówieniach. Zlecane zadania służyły i służą nadal szeroko rozumianej promocji Gminy Grodzisk Mazowiecki. Celem poniesionych wyżej wymienionych wydatków było zachęcenie inwestorów do sytuowania firm w naszej Gminie bądź związane z ważnymi wydarzeniami kulturalno –społecznymi, które miały miejsce w owym czasie.(np. obchody roku Chopinowskiego, czy też XX lecie Samorządu)

Druk ulotek, w których informuję się o spotkaniach z Burmistrzem ułatwia komunikacje pomiędzy władzami gminy a jej mieszkańcami.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy nie stwierdzam nieprawidłowości merytorycznych w poniesionych wydatkach.

 

Całe sprawozdanie oraz odpowiedź na nie  można odczytać na: http://www.bip.grodzisk.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTQ0NiwxLDAp

 

Należy zauważyć, że protokołu pokontrolnego nie podpisała radna Aleksandra Kapuściak. 

 

 

Radni skontrolowali promocję komentarze opinie

 • PB - niezalogowany 2012-02-22 18:42:04

  Druk ulotek informujących o spotkaniach z burmistrzem miał służyć ułatwieniu komunikacji pomiędzy władzą a mieszkańcami. Pani kontrolująca rozbawiła mnie tym stwierdzeniem. Szczególnie w okresie przed wyborami ;)) miło było się komunikować ! Takie moim zdaniem udawane zainteresowanie sprawami szarych ludzi. Szeroko rozumiana promocja ha, ha ciekawe jak szeroko ....

 • Marek - niezalogowany 2012-02-22 18:46:55

  A ten punkcik- Podsumowania i pytania do Burmistrza / interesuje mnie czy Pan Burmistrz odpowiedział na ww pytania? Kontrującymi rozumiem są Radni poza podziałami ?

 • Szok - niezalogowany 2012-02-22 20:27:01

  Ale mają apetyty. Nie myślę o dużych kwotach przeznaczanych na catering czy konsumpcję , ale o tych mniejszych ile tego tam jest o je jej!!! A te ulotki do kontaktów z mieszkańcami.... przecież to były spotkania przedwyborcze....czyli z budżetu gminy szły pieniądze na kampanię? Nie to nie możliwe....

 • karol - niezalogowany 2012-02-23 08:54:11

  No to mamy pierwsze kwiatki. Myślę ze tego jest dużo więcej. Dowód na to jak łatwo wydaje się pieniądze podatników. Analizując budżet/ BIP/ zastanawiają mnie zapisy i to w każdej podziałce budżetowej - inne wydatki- pytanie jakie? A skąd pieniądze na dopłaty do wody i ścieków? jest tego prawie 1 mln złotych. Czy gmina dopłaca i wspomaga budżet ZWiK ? Ja mam takie wrażenie, że gmina dotuje zakład Wodociągów i Kanalizacji w sytuacji gdzie ów zakład nie realizuje budowy nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych. Może moi drodzy Radni warto by się zająć tym tematem.

 • pytek - niezalogowany 2012-02-23 12:30:53

  to niech radni sprawdzą na co jest przeznaczana w niektórych działach kwota - uwaga - 100 zł na "wyjazdy zagraniczne służbowe". Chyba na wyjazd do Włoch, ale tych pod Warszawą. Śmiechu warte.

 • rp - niezalogowany 2012-02-23 12:35:47

  Promocja gminy - przecież to ukryta kampania wyborcza NAJ. Wielu wyborców ledwo wiąże koniec z końcem płacąc bardzo wys podatki. A tu proszę wydawanie szerokim gestem pieniędzy podatników. Śmieszy mnie postać aktora który nawołuje do płacenia podatków za pieniądze podatników.Ilu radnych z Ziemi Grodziskiej ma doświadczenie biznesowe ? Ilu ma pojęcie o gospodarce opartej na rachunku ekonomicznym ? Stare powiedzenie stosuje się w Grodzisku- cudze pieniądze najlepiej się wydaje bez umiaru. Jaki zawód wykonuje Pani radna Kwiatkowska ? Przjdzie taki czas, że wyborcy rozliczą tych którzy postawili na prywatę. Co czeka takie osoby - wstyd i hańba dla nich i ich dzieci. CZY WARTO ?

 • Mieszkaniec - niezalogowany 2012-02-23 12:37:30

  To ciekawe, tyle kasy na promocję, a na drogi zaledwie 3-4 razy więcej???? Jak to jest? Kto to zatwierdza? Może tak z tej kasy to zrobić dopłaty do wody, do przedszkoli, do biednych (no tak, w najlepszej w Polsce biednych niet)

 • Gutek - niezalogowany 2012-02-23 14:17:03

  Ci co ledwo wiążą koniec z końcem lub nie wiążą, to najlepsi wyborcy. Im wystarczy miska grochówki, a jak jeszcze dostaną długopis, balonik czy kolorową książeczkę to światopogląd mają ukształtowany.

 • :P - niezalogowany 2012-02-23 18:25:21

  Ciekawy jest ten dziecięcy fotelik samochodowy

 • Alarm - niezalogowany 2012-02-23 19:00:22

  NA UL KSIĄŻĘCEJ LUDZIE NIE MOGĄ WYJŚĆ Z DOMU takie bajoro. potrzebna pomoc pewnie strażaków.

 • Brawo - niezalogowany 2012-02-23 23:13:17

  Teraz to przesłać dalej, niech czytają. RIO, SKO, itp, a może NIK?

 • czytelnik Gazety Grodziskiej - niezalogowany 2012-02-23 23:16:18

  Mam nadzieję, że w Gazecie też to pokażą, to skandal i tyle. Kto na to pozwala? RIO oceniło wykonanie budżetu pozytywnie. Jak to się stało??????????? Ślepi tam pracują czy kalkulatora zabrakło? A może te wszystkie kontrole to tak po samych końcowych cyferkach latają? A do środka tego bałaganu to czasu zabrakło? Może tak im to teraz wysłać?

 • Miłek - niezalogowany 2012-02-23 23:51:01

  Nareszcie coś wiemy o pracy Radnych.To nie tylko kawusie i herbatusie Więcej takich kontroli i więcej takich informacji do mieszkańców. powinno docierać. My podziwiamy , chwalimy , wielbimy prawie a tak naprawdę sporo rys na tym wizerunku łaskawie nam panujących. PS. Ta promocja to z naszych podatków - nie ma co, aż miło

 • Piotr Mergner - niezalogowany 2012-02-24 12:19:38

  Nasi urzędnicy wydają pieniądze na promocję zgodnie z prawem?, lecz czy zgodnie z rozsądkiem, to już inna sprawa – dano im furtkę postaci ustawy. Niestety radni na to pozwalają ( oczywiście ci, którzy boją sie przeciwstawić). Na 2012 rok, przewidziano na promocję około 1 200 000 zł. ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy). Dojdzie jeszcze pół miliona, obiecanych z dotowanych funduszy. Włodarze wmawiają, że to rozsądna kwota. Przy ilości mieszkańców wychodzi około 37.50 zł. na każdego z nas. Każdy podatnik daje na tzw. pseudo-promocję takie pieniądze. Promocję, która służy jedynie mydleniu nam oczu, pokazywaniu jak u nas jest pięknie ( często słyszę głosy mieszkańców, którzy żałują, że się do nas sprowadzili- „miał być raj, a tym czasem jest tak sobie, zwyczajnie, brakuje wielu standardów”. Zachęcające i wspaniałe hasła na potężnych bilbordach, witają na wjazdach do miasta „ tu przyszłość jest dziś” – co to ma znaczyć dosłownie – czyżby zrobiono już wszystko i żadna przyszłość nie będzie lepsza?. Pamiętam jedno z propagandowych haseł z czasów socjalizmu „ przyszłość naszej Ojczyzny tworzymy dzisiaj” – na szczęście wiemy, jaką mieliśmy wtedy dzisiejszą przyszłość. Jakaś paranoja i wydumane aspiracje. Wracając do wydatków promocyjnych : uśredniając przy czteroosobowej rodzinie, jest to 150 zł. rocznie. Ja nie chcę płacić na promocję – wolę na ważniejsze cele tj.: drogi, szkoły, na biednych. A wy, jak wolicie?. Czy sądzicie, że usługi kateringowe, spoty TV, bilbordy, gazetki, długopisy, czapeczki i inne, są nam potrzebne, tym bardziej w dobie, kiedy nasze miasto płaci ogromne odsetki za zaciągnięte kredyty. My wszyscy musimy je spłacać, nie teraz to później. Czy nie warto zmniejszyć tą kwotę o jakiś milion czy pół miliona?. Tu nie chodzi o marny grosz, lecz o miliony zł. Najłatwiej wydaje się czyjeś pieniądze, w tym przypadku nasze. Ciekaw jestem czy gdyby przyszło wydać je ze swojej kieszeni, byłoby tak samo. Pozdrawiam Piotr Mergner

 • rp - niezalogowany 2012-02-24 14:02:32

  Co na to "radni" Ziemi Grodziskiej ? Dlaczego do tego dopuszczali ? Skoro głosowali ZA to wiedzieli czy nie ? Może ktoś z nich udzieli odpowiedzi ? Prawie zawsze głosują bez zadawania pytań. Ciekawe jak ta elitka się teraz czuje ? Róbcie tak dalej a zapłata napewno nadejdzie.

 • Piotr Mergner - niezalogowany 2012-02-24 14:05:48

  Nasi urzędnicy wydają pieniądze na promocję zgodnie z prawem?, lecz czy zgodnie z rozsądkiem, to już inna sprawa - dano im furtkę postaci ustawy. Niestety radni na to pozwalają ( oczywiście ci, którzy boją sie przeciwstawić). Na 2012 rok, znowu przewidziano ogromne kwoty na promocję, będzie to około 1 200 000 zł. ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy). Włodarze wmawiają, że to rozsądna kwota. Przy ilości mieszkańców Grodziska Maz., wychodzi na każdego z nas około 37.50 zł. Każdy podatnik daje rocznie na tzw. pseudo-promocję takie właśnie pieniądze. Promocję, która służy właściwie komu ?. Często słyszę głosy mieszkańców, którzy zwabieni reklamą żałują, że się do nas sprowadzili- "miał być raj, a tym czasem jest tak sobie, zwyczajnie, brakuje wielu standardów". Wjeżdżając do naszego miasta witają gości zachęcające i wspaniałe hasła, widniejące na potężnych bilbordach - " tu przyszłość jest dziś" - co to ma znaczyć dosłownie, czyżby zrobiono już wszystko i żadna przyszłość nie będzie lepsza?. Pamiętam jedno z propagandowych haseł z czasów socjalizmu " przyszłość naszej Ojczyzny tworzymy dzisiaj" - na szczęście wiemy, jaką mieliśmy wtedy dzisiejszą przyszłość. Wracając do wydatków promocyjnych - uśredniając przy czteroosobowej rodzinie, jest to 150 zł. rocznie. Ja nie chcę płacić na promocję, wolę na ważniejsze cele tj.: drogi, szkoły, na biednych. A wy, jak wolicie?. Czy sądzicie, że usługi kateringowe, spoty TV, bilbordy, gazetki, długopisy, czapeczki i inne, są nam potrzebne. Tym bardziej w dobie, kiedy nasze miasto płaci ogromne odsetki za zaciągnięte kredyty. My wszyscy musimy je spłacać, nie teraz to później. Czy nie warto zmniejszyć tą kwotę o jakiś milion czy pół miliona?. Tu nie chodzi o marny grosz, lecz o miliony zł. Najłatwiej wydaje się czyjeś pieniądze, w tym przypadku nasze. Pozdrawiam Piotr Mergner

 • Piotr Mergner - niezalogowany 2012-02-24 14:19:48

  Nasi urzędnicy wydają pieniądze na promocję zgodnie z prawem?, lecz czy zgodnie z rozsądkiem, to już inna sprawa - dano im furtkę w postaci ustawy. Niestety radni na to pozwalają ( oczywiście ci, którzy boją sie przeciwstawić). Na 2012 rok, znowu przewidziano ogromne kwoty na promocję, będzie to około 1 200 000 zł. ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy). Włodarze wmawiają, że to rozsądna kwota. Przy ilości mieszkańców Grodziska Maz., wychodzi na każdego z nas około 37.50 zł. Każdy podatnik daje rocznie na tzw. pseudo-promocję takie właśnie pieniądze. Promocję, która służy właściwie komu ?. Często słyszę głosy mieszkańców, którzy zwabieni reklamą żałują, że się do nas sprowadzili- "miał być raj, a tym czasem jest tak sobie, zwyczajnie, brakuje wielu standardów". Wjeżdżając do naszego miasta witają gości zachęcające i wspaniałe hasła, widniejące na potężnych bilbordach - " tu przyszłość jest dziś" - co to ma znaczyć dosłownie, czyżby zrobiono już wszystko i żadna przyszłość nie będzie lepsza?. Pamiętam jedno z propagandowych haseł z czasów socjalizmu " przyszłość naszej Ojczyzny tworzymy dzisiaj" - na szczęście wiemy, jaką mieliśmy wtedy dzisiejszą przyszłość. Wracając do wydatków promocyjnych - uśredniając przy czteroosobowej rodzinie, jest to 150 zł. rocznie. Ja nie chcę płacić na promocję, wolę na ważniejsze cele tj.: drogi, szkoły, na biednych. A wy, jak wolicie?. Czy sądzicie, że usługi kateringowe, spoty TV, bilbordy, gazetki, długopisy, czapeczki i inne, są nam potrzebne. Tym bardziej w dobie, kiedy nasze miasto płaci ogromne odsetki za zaciągnięte kredyty. My wszyscy musimy je spłacać, nie teraz to później. Czy nie warto zmniejszyć tą kwotę o jakiś milion czy pół miliona?. Tu nie chodzi o marny grosz, lecz o miliony zł. Najłatwiej wydaje się czyjeś pieniądze, w tym przypadku nasze. Pozdrawiam, Piotr Mergner

 • Piotr Mergner - niezalogowany 2012-02-24 14:22:17

  Nasi urzędnicy wydają pieniądze na promocję zgodnie z prawem?, lecz czy zgodnie z rozsądkiem, to już inna sprawa - dano im furtkę w postaci ustawy. Niestety radni na to pozwalają ( oczywiście ci, którzy boją sie przeciwstawić). Na 2012 rok, znowu przewidziano ogromne kwoty na promocję, będzie to około 1 200 000 zł. ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy). Włodarze wmawiają, że to rozsądna kwota. Przy ilości mieszkańców Grodziska Maz., wychodzi na każdego z nas około 37.50 zł. Każdy podatnik daje rocznie na tzw. pseudo-promocję takie właśnie pieniądze. Promocję, która służy właściwie komu ?. Często słyszę głosy mieszkańców, którzy zwabieni reklamą żałują, że się do nas sprowadzili- "miał być raj, a tym czasem jest tak sobie, zwyczajnie, brakuje wielu standardów". Wjeżdżając do naszego miasta witają gości zachęcające i wspaniałe hasła, widniejące na potężnych bilbordach - " tu przyszłość jest dziś" - co to ma znaczyć dosłownie, czyżby zrobiono już wszystko i żadna przyszłość nie będzie lepsza?. Pamiętam jedno z propagandowych haseł z czasów socjalizmu " przyszłość naszej Ojczyzny tworzymy dzisiaj" - na szczęście wiemy, jaką mieliśmy wtedy dzisiejszą przyszłość. Wracając do wydatków promocyjnych - uśredniając przy czteroosobowej rodzinie, jest to 150 zł. rocznie. Ja nie chcę płacić na promocję, wolę na ważniejsze cele tj.: drogi, szkoły, na biednych. A wy, jak wolicie?. Czy sądzicie, że usługi kateringowe, spoty TV, bilbordy, gazetki, długopisy, czapeczki i inne, są nam potrzebne. Tym bardziej w dobie, kiedy nasze miasto płaci ogromne odsetki za zaciągnięte kredyty. My wszyscy musimy je spłacać, nie teraz to później. Czy nie warto zmniejszyć tą kwotę o jakiś milion czy pół miliona?. Tu nie chodzi o marny grosz, lecz o miliony zł. Najłatwiej wydaje się czyjeś pieniądze, w tym przypadku nasze. Pozdrawiam

 • pysio - niezalogowany 2012-02-24 15:45:24

  Dobry towar sam się sprzedaje !!! Byle g.... żeby sprzedać, trzeba ładnie zapakować i głośno reklamować. Tak brzmi stare kupieckie przysłowie. Życie to interes ! Kto w naszym mieście robi najlepszy interes na głupocie mieszkańców ? Cieszę się, że mamy kilkoro mądrych i uczciwych radnych, pozdrawiam i życzę wytrwałości.

 • - niezalogowany 2012-02-24 16:14:21

  Zupełnie nie rozumiem waszego podniecenia po przeczytaniu Protokółu Kontroli Wydatków Różnych i Pozostałych. Każde Miasto i Gmina powinna przeznaczać część budżetu na promocje swojego regionu i tak też robi Urząd w Grodzisku Mazowieckim. Dzięki temu, jak przebywam, służbowo czy prywatnie, w różnych miejscach w Polsce nie muszę tłumaczyć gdzie leży Grodzisk Maz. Moim zdaniem Rada Miasta i Burmistrz zbyt mało pieniędzy przeznaczają na szeroką promocję, która w konsekwencji powinna doprowadzić do stworzenia w mieście imprezy cyklicznej o zasięgu ogólnopolskim. Żyrardów ma Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Szczytno Festiwal Piosenek Krzysztofa Klenczona, Ciechocinek Festiwal Operetkowy, Glinojeck Festiwal Muzyki Cygańskiej a Iława Złotą Tarkę. Trzeba mieć nadzieję, że i w Grodzisku Maz. powstanie jakiś cykliczny festiwal, promujący prawdziwą kulturę muzyczną lub etniczną, na który Rada Miasta z przyjemnością przeznaczy środki z budżetu. Tylko trudno uwierzyć żeby w urzędniczej głowie taki pomysł mógł się narodzić. Nadzieja w mieszkańcach. Pan Mergner próbuje mnie i Wam wmówić, że zabranie pieniędzy z promocji na drogi, szkoły i biednych będzie dobrym rozwiązaniem. Moim zdaniem jest w błędzie, ponieważ dzięki promocji o Grodzisku Mazowieckim mówi się w kręgach inwestorów, którzy potem budują tu swoje przedsiębiorstwa i dają zatrudnienie wielu ludziom, ratując ich od biedy. Ci inwestorzy wspierają również różne wydarzenia mające na celu promocję miasta i regionu i o tym niech Pan Mergner będzie łaskaw pamiętać. Żeby ludzie mogli wyjść z biedy nie można ich tylko obdarowywać lecz trzeba pokazać drogę, która zaczyna się z chwilą podjęcia pracy a kończy wyjściem z biedy. Tylko dzięki zwiększeniu ilości miejsc pracy biedni będą mieli szansę ją otrzymać i samemu sobie pomóc. Moim zdaniem, im więcej lepszej promocji tym więcej inwestorów i nowych miejsc pracy, a w budżecie więcej pieniędzy na lepszą jakość tej promocji. Dotychczasowa jakość promocji nie zaspokaja, znanej mi grupy, gustów mieszkańców w wieku 30 do 50 lat, a ja właśnie ten przedział reprezentuję.

 • iwona - niezalogowany 2012-02-24 16:20:47

  u nas też nie da się przejść i tak jest od lat, pół dnia deszczu ul. licelana i okoliczne ulice. Chyba kajaki nam pozostały, już nie wspominam wody w domach , tylko ulica , po ogrodzeniach chodzimy.

 • rp - niezalogowany 2012-02-24 17:28:05

  Do Anety. Czy wiesz dlaczego nasze miasto wybrali żydzi ? Tylko dla jego położenia. Biznes nie kieruje się zachwytem i promocją tylko rachunkiem ekonomicznym - dlatego Chiny się rozwijają. Czy wiesz ile zakładów było tutaj za komuny ? Zejdż na ziemię i zobacz w jakich warunkach mieszkają ludzie. Cleba i igrzysk żądał lud Rzymski pierwszy był chleb a potem igrzyska. Zapchane i zniszczone drogi, czy to ma przyciągnąć biznes ? Zabawa przyciągnie przemysł ? Czytając przypominam sobie dwa obrazy: na pierwszym dwie ładnie ubrane panienki - zastanawiają się czy będą dzisiaj tańczyć, na drugim dwie ubogo ubrane dziewczynki - zastanawiają się czy będą dzisiaj jadły. Do którego obrazu ty należysz ?

 • Do Anety - niezalogowany 2012-02-24 17:31:40

  Pani Anetko w swoim komentarzu przedstawiła Pani o co chodzi. Między wierszami można zauważyć wiele trafnych spostrzeżeń wszystkie akceptuję. Szczególnie popieram właśnie taką promocję przemyślaną jakiś symbol charakteryzujący to miasto. Oczywiste jest , że promocja być musi, ale nie osoby tylko miasta. Mam kontakt z ludżmi i wielu z nich wyrażnie podkreśla, że to nie tak powinno wyglądać. Po Grodzisku krąży takie powiedzenie...strach lodówkę otworzyć bo jeszcze wyskoczy..... Rodzi się pytanie, czy gmina to dwie osoby, które szczególnie są eksponowane w wydawanych publikacjach? Jestem jak najbardziej za przemyślanymi działaniami promocyjnymi, ale przemyślanymi które określają cel i przewidywane efekty. Nie rozumiem jednak dlaczego w ostatnich 4 miesiącach 2010r wydatki na reklamę były tak duże.

 • Maryla - niezalogowany 2012-02-24 19:36:40

  Grodzisk się zmienia , ale nie tylko Grodzisk. Przyjrzyjmy się sąsiednim Gminom , także mają się dobrze. Może nie następuje u nich tak szybki rozwój, ale pamiętajmy , że szybko nie zawsze znaczy dobrze.Czasami warto się dłużej zastanowić , przemyśleć decyzje pod kątem ot chociażby potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Są sprawy ważne i ważniejsze. Jeżeli zadbamy o drogi, gmina będzie skanalizowana w powiedzmy 100%, będzie żłobek , przedszkola, szkoły które dbają o wysoki poziom nauczania ale także mają zapewnione komfortowe warunki nauczania...nie będziemy potrzebowali promocji za ciężkie pieniądze. Nowi mieszkańcy, firmy- potencjalni inwestorzy sami się pojawią bo będzie się o nas dobrze mówiło i pisało wszędzie ( bez zadęcia a z szacunkiem) Cykliczna impreza kulturalna czy też sportowa mile widziana , ale niech to będzie wydarzenie - przemyślane , związane z Grodziskiem( lub okolicą?) jego kulturą . Niech promocja nie wiąże się z kreowaniem wizerunku ( wiadomych osób) , bo nawet szeroko rozumiana promocja nie na tym polega .

 • Piotr Mergner - niezalogowany 2012-02-24 21:03:41

  Do Pani Anety, Oczywiście po części zgadzam się z Pani zdaniem . Nie sądzę jednak, aby temat wydawał się mało ważny – Pani słowa: „nie rozumiem waszego podniecenia”, są nie na miejscu. Świadomość społeczna rośnie, również w kwestii wydawania ich pieniędzy pochodzących z podatków. Posądza mnie Pani o to, że chcę komuś coś wmówić. Ja tylko stwierdzam fakty i nie mówię, iż wydatki na promocję są zbędne. Trzeba tylko mocno nad nimi się zastanowić. To, że drogi w Grodzisku są jakie są, nie muszę nikomu udowadniać. To, że tnie się na wydatki na szkoły, ich wyposażenie, też jest widoczne w okrajanym co rok budżecie. To, że mamy coraz bardziej biedne społeczeństwo jest również znane. Cóż nam z tego, że powstało wokół wiele fabryk, firm, które jak widać nie dają Grodziszczanom godnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Niech Pani spojrzy ilu z nich codziennie dojeżdża do pracy np. do Warszawy. Obrazem tego jest fakt, iż brakuje miejsc na parkingach przy PKP. Nawiązując do tematu – czy przedsiębiorca zainwestuje swoje pieniądze bo obejrzał spot reklamowy . Sądzę, że byłoby to zbyt lekkomyślne. Myślę, że inne warunki ekonomiczne, podatkowe, czy takie jak jasne plany zagospodarowania przestrzennego, mogą o tym zadecydować. Już samo położenie w okolicy metropolii Warszawskiej daje Grodziskowi pewność jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. My nie musimy reklamować się tak jak np. miasta , które żyją z turystyki i wabią w ten sposób jak najwięcej wypoczywających ( takie głównie Pani wymieniła) . Popieram natomiast Pani pomysł na zainspirowanie imprezy ogólnokrajowej. Tu jednak stwierdzam, iż pomysły takie padają często na obradach Rady Miasta. Również w ostatnim czasie padły słowa na temat wybudowania hali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia. Być może moje myśli zajmują sprawy bardziej przyziemne, które dotyczą codzienności życia i potrzeb bieżących mieszkańców naszego miasta . Być może Pani więcej uwagi poświęca duchowej kwestii ich życia. O to chyba właśnie w tym wszystkim chodzi – o równowagę i wyznaczanie priorytetów. Pozdrawiam Panią serdecznie i cieszę się ogromnie , że choć mamy odmienne zdanie, możemy w demokratyczny sposób wyrazić je na takim portalu jak ten. Osobiście wolałbym podczas rozmowy. Zapraszam na sesje Rady Miasta lub na komisje problemowe, wstęp wolny dla każdego mieszkańca.

 • Agra - niezalogowany 2012-02-25 00:24:33

  Oto kulturalny radny. Zapraszamy innych rajców- pewnie czytają, ale milczą.

 • Donka - niezalogowany 2012-02-25 00:43:39

  Protokół kontroli jest interesujący. Odpowiedzi Burmistrza też. Dla równowagi Szanowna Redakcjo proszę podać kilka fragmentów tych odpowiedzi. Na oficjalnej stronie Grodziska są też wyniki kontroli NIK i tam działania promocyjne oceniono pozytywnie. Warto się z tym zapoznać. Polecam

 • Paweł - niezalogowany 2012-02-25 01:19:33

  NIK pomimo stwierdzonych NIEPRAWiDŁOWOŚCI ocenia pozytywnie działania promocyjne. Zwróćcie uwagę czego dotyczą te nieprawidłowości- przekroczenie wydatków( na promocje) przewidzianych w budżecie chociażby. Na inne cele tak chętnie się wydatków jakoś nie przekracza. Brak strategii .... warto wejść na bip i uważnie poczytać , i wcale te wykazane pozytywy nie cieszą, a nieprawidłowości są niepokojące dla mieszkańców

 • pysio - niezalogowany 2012-02-25 11:02:15

  Nareszcie jest prawdziwa dyskusja ! Radni z opozycji nie wstydzą się swoich nazwisk- stając z otwartą przyłbicą. Dlaczego większość / Ziemia Grodziska i PO/ boi się wziąć udział w dyskusji ? Halo, halo, czekamy. Jesli nie posiadacie internetu zrobimy ściapkę Pani przodowniczko RM - hop, hop !

 • Igor - niezalogowany 2012-02-25 13:47:34

  Do Pani Anety... wielu rzeczy brakuje w naszym mieście, i to dużo ważniejszych niż cykliczna impreza ( nawet ogólnopolska) . Proszę wskazać skąd wziąć środki na zwiększenie wydatków na promocję ( mówi Pani, że Rada i Burmistrz zbyt mało przeznaczają na szeroką promocję). Te słowa : proszę wskazać skąd- słyszymy często , my mieszkańcy, słyszą je Radni ... Żeby zorganizować masową, cykliczną, dobrze promującą Grodzisk imprezę cykliczną trzeba mieć na to środki i warunki( miejsce - obiekt) myślę , że jeszcze nas na to nie stać. Tym bardziej , że na te najpotrzebniejsze nam mieszkańcom rzeczy pieniędzy brakuje. Mamy CK, za chwilę Park i Stawy .Chwilowo wystarczy tego typu inwestycji. Wizerunkowo ok, ale nie tylko o to chodzi. Tonąc w wodzie na ulicach naszego miasta , pchając wózek z moim małym synkiem " psioczyłem" na czym świat stoi. Na promocję także. Nie ukrywam , że uznałem iż moja ulica powinna pojawić się w pięknych filmikach promujących Grodzisk. Bezkosztowa promocja - sam bym bowiem zapłacił za to żeby Polska zobaczyła stan mojej i wielu podobnych grodziskich ulic.

 • - niezalogowany 2012-02-25 22:15:44

  Wywołana do tablicy czuję się zobowiązana do odpowiedzi. Drogi i ulice: Drogi i ulice są według alfabetu: gminne, powiatowe, wewnętrzne i wojewódzkie, a zgodnie z nazwą można wskazać podmiot do którego należy dbałość o ich wygląd i funkcjonalność. Więc nie wszystko zależy od Rady Miasta i Burmistrza. Bieda: Niższe czynsze niższe ceny w sklepach. W dzisiejszych czasach cała masa ludzi nagle weszła w posiadanie majątku pochodzącego ze spadków lub darowizn i po ich sprzedaży, nie mając pomysłu na zainwestowanie otrzymanych środków uważa, że otworzy sklep. Efekty znają urzędnicy odpowiedzialni za egzekucję czynszów. Po kilku miesiącach wynajmujący przestają płacić. Przykład: niedawno jeden z lokali w Grodzisku Maz. o powierzchni 36,5 m 2 został wynajęty przez osobę biorącą udział w przetargu za kwotę 100 PLN netto za m 2. (cena wywoławcza podana przez gminę była 50 PLN za m 2). Koszty utrzymania tego sklepu wynoszą: 36,5 m 2 x 100 PLN = 3 650 PLN x 23 % VAT = 4 489,50 PLN. Zatrudnienie jednego pracownika za najniższą pensję dopuszczalną w kraju, czyli 1500 PLN brutto. Opłata ZUS za prowadzącego działalność gospodarczą 960 PLN. Opłata za wywóz śmieci minimum 30 PLN. Światło 500 Wat na godzinę czyli 5 kW dziennie minimum, to miesięcznie 150 kW x 2 PLN = 300 PLN. Woda i kanalizacja około 100 PLN. Nie wiem jakie jest tam ogrzewanie ale też musi kosztować około 150 PLN miesięcznie minimum. Reasumując: około 7 500 PLN kosztów miesięcznie. Czyli pobyt w tym miejscu i przywilej otwierania lokalu kosztuje dziennie 250 PLN. Lokal jest przy deptaku, w najbiedniejszej dzielnicy miasta zamieszkanej przez ludzi starszych, zasiedlonej w latach 60-tych. Ile towarów trzeba sprzedać żeby starczyło na utrzymanie i wyżej wymieniony przywilej otwierania lokalu to już Panie i Panowie Radni policzcie sobie sami. Jestem pewna, że ten lokal jeszcze w tym roku się zamknie. Osoby posiadające pracę otrzymują określone wynagrodzenia i żyją na poziomie na jaki pozwala im ich wartość. Mogłoby wystarczyć na lepsze życie gdyby nie czynsze dla prowadzących sklepy i inną działalność usługową. Tu jest miejsce dla polityków, czyli dla Was Panie i Panowie Radni, którzy wymyślili iż głównym kryterium wynajmu lokali jest przetarg i najwyższa cena. Potraficie się tylko oburzać, że najemca klubu w CK wystąpił o obniżkę czynszu i uważacie, że cena, którą płaci za wynajem czyli 33 210 PLN miesięcznie jest niska i łatwo jest na tym zarabiać. Więc propozycja nie odrzucenia: obecny najemca nie płaci, wypowiadamy mu umowę i sami, jako Rada Miasta i Gminy prowadzimy klub. Jeżeli ktoś może płacić czynsz 33 210 PLN i jeszcze zarabiać, według Was krocie, to ile w takim razie traci Gmina z tytułu najmu ? Niech zarabia jak ten najemca. Ale Wy tego nie umiecie, ponieważ Wasza postawa jest zawsze roszczeniowa a wypowiedzi większości, w tej kwestii, bezwartościowe. Urzędnik, poza burmistrzem, pracuje od 8 do 16 i nigdy nie zrozumie dużych, małych i drobnych przedsiębiorców, którzy są na oriencie 24 godziny na dobę. Duża ilość samochodów i brak miejsc na parkingu nie jest objawem ubóstwa, a raczej zamożności. Promocja: Stworzenie w Grodzisku Mazowieckim “festiwalu” o zasięgu większym niż gmina, powiat i województwo obciąży budżet gminy tylko w pierwszym roku, bo dobrze przemyślana impreza już w latach następnych przyniesie wymierne efekty i pozyska wystarczającą ilość reklamodawców, którzy prawie w całości ją sfinansują. Koszt przygotowania takiej cyklicznej imprezy z całą pewnością będzie niższy niż jeden festyn, o którym za kilka tygodni nikt już nie pamięta. A o dobrym “festiwalu” ludzie będą dyskutować na FB przez kolejny rok, a to oznacza, że Grodzisk Mazowiecki w ich świadomości stanie się miejscem ważnym. Dobra promocja to więcej inwestorów i więcej miejsc pracy. Więcej miejsc pracy to mniej biedy. Tak uważam i proszę mnie przekonać, że jest inaczej. Wtedy z pokorą posypię głowę popiołem i przestanę zabierać głos. Użalanie się nad biednymi szkołami i nauczycielami pozostawiam temu szanownemu i wiecznie niezadowolonemu gremium, które pasjami naucza nas jak żyć, a potem narzeka, że im się nie udało.

 • Danuta - niezalogowany 2012-02-26 00:54:59

  Drogi i ulice powinny być w dobrym stanie bez względu na to do kogo należy obowiązek dbania o nie.Mówiąc wprost , my mieszkańcy " pod ręką" mamy Starostę i Burmistrza( drogi powiatowe i drogi gminne) i do nich się zwracamy... jeśli chodzi o drogi wojewódzkie nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy swe uwagi także do nich kierowali, a Oni myślę , że mają obowiązek zwrócić się wyżej, dalej ( czyż nie tak Pani Aneto?) Majątkami naszych mieszkańców( oby wszystkim żyło się jak najlepiej) się nie zajmujmy , bo nic nam do tego..... Za to dbałość o majątek gminy to zupełnie co innego. Lokal w CK to nasz wspólny majątek. Przetargi są po to żeby było jasno i przejrzyście , żeby nikt nie zarzucił komukolwiek nieuczciwości. Nikt nie każe prowadzić " klubu" Burmistrzowi albo RM... Jeżeli komuś się nie podobają warunki które nie tylko przyjął, ale nawet sam podczas przetargu określił ( być może przecenił swoje możliwości finansowe itp) zawsze może zrezygnować...Gmina ogłosi kolejny przetarg, jeśli nie będzie chętnych to może stawka będzie niższa . Są różne wyjścia , ale w każdej sprawie powinny być zachowane procedury. Wasza postawa roszczeniowa jest zawsze bezwartościowa- czytam w komentarzu nr 27. ...Władza jest dla ludzi a ludzie mają prawo nie tylko chwalić ale także domagać się Urzędnik poza Burmistrzem pracuje od 8-16tej, to ciekawe stwierdzenie ;)))) bo niby Burmistrz krócej czy dłużej.? Rozumiem , że nasze Słońce duuuuużo dłużej, więcej , wydajniej, za trzech pracuje i jeszcze zrozumie. Bardzo mnie to ucieszyło:) Nie ma co , trzeba promować , nagradzać za taką dobroć. PS. Na koniec wróćmy do najważniejszej rzeczy - PROMOCJA naszej Gminy....gdybyśmy zamiast się rozdrabniać na te promujące filmiki , czapeczki , festyny ( celowo napisałam promujące) zainwestowali w dużą imprezę pewno byłoby i taniej i efektywniej. Jeśli mowa o szkołach- to najbiedniejsze w przypadku likwidacji niektórych placówek, lub też zbyt dużej liczby uczniów w klasach ( szkołach) będą Droga Pani Aneto nasze DZIECI. JEŻELI NA CZYMKOLWIEK można w tych trudnych czasach, w tej GMINIE OSZCZĘDZAĆ , to właśnie na PROMOCJI.!!!!!!

 • Do Anety - niezalogowany 2012-02-26 02:28:44

  Już odnosiłam się do Pani komentarza zauważając duży sens w tym co jest przedstawione. Pani tekst czytam między wierszami i wynoszę po przeczytaniu, że radni i burmistrz odpowiadają za wysokie czynsze, a przecież te czynsze w drodze przetargu zafundowali sobie sami wynajmujący. Kwoty podane w komentarzu są dla mnie dużym zaskoczenie i rzeczywiście zarobić te pieniądze to nie lada wyzwanie.. Inna sprawa to podatki, woda ,ścieki to zależy od rady, a precyzyjniej od burmistrza. Po to tworzone są koalicje by głosowały tak jak chce pomysłodawca. Słusznie mówi się, że wszystko zależy od burmistrza, a rada to przykrywka bo na kogoś trzeba zrzucić odpowiedzialność. W Grodzisku są wysokie podatki, woda i ścieki też dużo kosztują a ludzie pracujący na miejscu zarabiają mało po za nielicznymi. Z tego faktu wynika dyskusja o wydatkach promocyjnych. To, że radni przeprowadzili kontrolę, to nic nadzwyczajnego tylko obowiązek. To, że wydawano pieniądze podatników bez zastanowienia to też widać z raportów. Pewien burmistrz na mazowszu zdobył wszystkie tytuły i odznaczenia nawet najpopularniejszego burmistrza i zaczęły się poważne problemy. W pierwszej połowie stycznia stacje telewizyjne trąbiły o nim. Dzisiaj podano następne kwiatki związane z dużą planowaną inwestycją. Morał z tego taki - nie to złoto co się świeci.

 • rp - niezalogowany 2012-02-26 11:51:33

  Duś swojego wmawiając mu, że to dla jego dobra-czynsze i podatki. Wysokie podatki a takie mamy, powodują odpychanie a nie przyciąganie biznesu. Biznes idzie tam gdzie jest taniej i wykształcona siła robocza. Jakie szkoły o profilu zawodowym pozostały w Grodzisku. Wysokie koszty utrzymania lokali skutkują wys cenami towarów i usług. Klient ma do wyboru Maxmusa lub Wólkę Kosowską, gdzie zapłaci taniej. Kto na tym traci a kto zyskuję ? Możemy na około Grodziska pozwolić na budowę asfalciarni - będą podatki. Może dlatego nasze podatki są tak wysokie ponieważ NAJ wg Gazety Grodziskiej ma wyższe dochody od Gronkiewicz Walc. Ile osób pamięta o sławnym na cały kraj kompozytorze Dzierżanowskim. Nasz NAJ tego nie pamięta ponieważ nie jest rodowitym Grodziszczaninem, przybył tu do PGRu w Książenicach w którym został dyrektorem. Dlaczego ten PGR upadł ? Kto zarobił na gruntach ? Jeśli ktoś zapyta czy mieszka nam się lepiej i TANIEJ to napewno NIE. Uważam, że czas na zmianę i postawienie na ludzi młodych - to oni są przyszłością.

 • Do Pani Anety - niezalogowany 2012-02-26 11:54:41

  Pani Aneto, mieszkam w Grodzisku od urodzenia i są zmiany, które mi się podobają, ale są takie, których nie akceptuję. Naprawdę jestem mocno związana z tym miastem. Potrafię zrozumieć Pani zdanie, dotyczące czynszów dla małej działalności handlowej. Jednakże procedury przetargów nie są wymysłem gminy tylko realizacją przepisów polskiego prawa. To właśnie prawo hamuje rozwój małej przedsiębiorczości. I z tym się zgodzę, że podobne działania podcinają skrzydła wielu ludziom chcącym w coś zainwestować. Jednakże nie o to chodzi. Zbulwersowało mnie to, że stwierdza Pani, że nauczyciele się wiecznie użalają itp. Chyba nie do końca Pani zrozumiała, o czym jest ta dyskusja. Tu nie chodzi o czyjeś użalanie tylko o rozsądne i perspektywiczne plany rozwoju naszej gminy. Moim zdaniem gospodarność nie jest mocną stroną naszego Burmistrza. Dlatego uważam, że powinno być więcej takich kontroli. Uważam, że promocja jest bardzo potrzebna, ale rozsądna. Nie wydaje mi się, że wydawanie publicznych pieniędzy np. na apaszki i krawaty jest sensowne. Gminę można reklamować na inne sposoby. Mnie najbardziej denerwuje, ta niegospodarność. Jeżeli pozwalamy na budowę świetlicy obok szkoły, w której dzieci uczą się na dwie zmiany. To jest przejaw głupoty i braku perspektywicznego myślenia. Rozsądny gospodarz zbudowałby budynek dwu albo trzy poziomowy i połączył go ze szkołą. Takie rozwiązanie umożliwiłoby i funkcjonowanie świetlicy i dawało możliwość stworzenia nowych sal lekcyjnych. Jeżeli w tej gminie wydaje się ogromne pieniądze na wydrukowanie folderów promujących grodziską oświatę, a ogranicza się dzieciom możliwość korzystania z wielu dodatkowych zajęć czy z pomocy specjalistów to jest niegospodarność. Jeżeli z publicznych pieniędzy reklamujemy czyjąś kampanie wyborczą, to należy to sprawdzić. Latami nasze władze zaniedbują zabytki, Park Skarpków czy Stawy Goliana po to by z wielką pompą je wkrótce otworzyć. Co z tego, że pozyskali na to fundusze unijne, jak to jest tylko część wydatków, które poniesiemy. Latami obserwuję jak w naszym mieście w jednym roku remontuje się ulicę a w drugim je rozkopuje, bo właśnie kładą np. kanalizację. Wiele ulic w ten sposób zdewastowano. Bardzo dobrze, że radni kontrolują takie wydatki. Tylko w ten sposób możemy wpływać na rozwój naszej gminy. Uważam, że kolejna kontrola powinna zając się innymi działami naszego budżetu. Chciałabym bardzo żeby nasze dzieci uczyły się w godnych warunkach. I może dobrze, że ktoś jęczy i walczy o lepsze warunki.

 • Do Igora - niezalogowany 2012-02-26 12:32:27

  Mówiąc o cyklicznej imprezie chyba nikt nie myśli o dodatkowych pieniądzach.Cykliczna impreza w zamian za to co było dotychczas. Byłoby taniej i mądrzej ku zadowoleniu większości. To co wynika z raportów ( wszystkich) to pseudo promocja ukierunkowana na osoby nie miasto. Wysyłanie ludziom informacji o przebiegu obwodnicy chyba nie było do końca przemyślane, ale pieniądze zostały wydane.

 • pysio - niezalogowany 2012-02-26 14:35:46

  Halo, halo, dzyń, dzyń, Państwo radni z Ziemian Grodziskich i PO !!! Dlaczego milczycie ? Nabraliście wody w usta ? Strach was sparaliżował ? Boicie się dyskusji ?

 • karol - niezalogowany 2012-02-26 18:16:00

  Nic nie piszą, nic nie odpowiadają. Boją się dyskusji. Tak najlepiej udawać, ze nie czytają i nic nie wiedzą.Albo czekają na wskazówki i wytyczne od Naj...

 • ### - niezalogowany 2012-02-26 21:32:37

  Komentując można używać pseudonimów np ..pysio, karol zawsze to bezpieczniejsze. Radni być może też komentują, ale nie koniecznie chcą się ujawniać, mają do tego prawo. Ja nie chcę by się ujawniali, czy komentowali, wystarczające będzie jak przeczytają co myślą zwykli obywatele.

 • Igor - niezalogowany 2012-02-26 21:34:24

  do komentarza 32- zgadzam się z Tobą, cykliczna zamiast tych pseudo promujących miasto imprezek !

 • PepeII - niezalogowany 2012-02-27 07:32:45

  Ludzie, promocja za miliony !, jest kryzys, brakuje na wszystko a wy chcecie drugiego „Sopotu . Udzielają wam się, chore ambicie „cesarza”. Nie widzicie co się dzieje z waszymi pieniędzmi, że są marnowane. Przykładów macie wiele, trzeba tylko chcieć widzieć, np. obserwuję ostatnio w wielu miastach i gminach tzw. darmowe gazetki-informatory. Przeważa głównie tematyka taka jak np. w naszej „Bogorii” - słodko, że aż mdli. Inna sprawa, że tak wypasionej, na najlepszym papierze i z taką ilością stron, nie widziałem w żadnej gminie. Nikt nie do tej pory nie zadał pytania: ile to kosztuje, kto za to płaci i komu to służy?. Rozumiem, jest potrzeba, lecz po co taki wypas ?.

 • pysio - niezalogowany 2012-02-27 15:55:09

  Do ### Radny winien być niczym żona Cezara. Radny który wstydzi się bronić swoich racji i poglądów pod własnym nazwiskiem,może mieć coś do ukrycia?.Radni opozycyjni nie ukrywają się, lecz jawnie wypowiadają się pod swoim nazwiskiem na tym forum.Piszesz, że TY nie chcesz by się ujawniali i komentowali, Czy jesteś ich WODZEM ? Skoro nie brak im odwagi do podnoszenia ręki ZA to mogą na tym forum uzasadnić swoje decyzje, chyba, że się boją ? Cykoria ma specyficzny zapach. Wielu z nich to nauczyciele którzy kształtują i wychowują młodzież, co będzie gdy uczniowie wykryją fałsz ? Halo, halo, dzyń, dzyń

 • Kontroler - niezalogowany 2012-02-29 02:19:41

  Kontrolować, kontrolować, patrzeć na ręce! A tą promocję to chyba by trzeba głębiej sprawdzić jeszcze.

 • karol - niezalogowany 2012-02-29 20:45:36

  Proponuję , aby administrator podjął nowy temat , a mianowicie DROGI W NAJLEPSZEJ GMINIE W ramach promocji miasta i gminy może warto pokazać W JAKIM STANIE SĄ NASZE DROGI. Może zamiast sztandarowych i flagowych inwestycji czas zrobić TO CO JEST NAJWAŻNIEJSZE DLA MIESZKAŃCÓW-- DROGI .

 • Redakcja - niezalogowany 2012-02-29 21:29:38

  Do Karola: Panie Karolu, wątek naszych dróg i ich stanu jest już podjęty na naszym forum. Zapraszamy do wpisów i komentarzy. Pozdrawiamy Redakcja TuGrodzisk.pl

 • pysio - niezalogowany 2012-03-01 15:10:04

  Halo, halo, dzyń, dzyń. Radni Ziemi Grodziskiej i PO, zapraszamy do tablicy, Panie mają pierwszeństwo, czekamy ?

 • pytak - niezalogowany 2012-03-03 01:27:32

  teraz trzeba skontrolować kolejną sprawą. rankingi. chyba można wysłać zapytanie do np. Rzeczpospolitej by dowiedzieć się ile kosztowało "przystąpienie" do konkursu na Najlepszą... do innych też. to będzie bardzo ciekawe

 • karol - niezalogowany 2012-03-03 12:58:28

  Może warto by skontrolować zasadność WYDAWANIA NASZYCH PIENIĘDZY przez n Radnych i Gminę . Analizując Ustawę o samorządzie gminnym, w której są jasno nałożone obowiązki na Gminę, uważam że w naszej Gminie coś jest nie tak.Wiem że cudze pieniądze bardzo łatwo się wydaje i dzieli, ale wydając je na określony cel trzeba przemyśleć wszystko za i przeciw. W myśl art 7 rozdział 2 tejże ustawy gmina ma obowiązek dbać min.o drogi ppkt.2 tejże ustawy, natomiast promocja gminy znajduje się na poz.18. W naszej gminie jest odwrotnie.Świadczą o tym kwoty, które są przydzielane na te cele.Mając tak potężny budżet aż wstyd powiedzieć ILE PIENIĘDZY ZATWIERDZILI RADNI na utrzymanie i remonty dróg. Dla ciekawych polecam BIP .Biorąc pod uwagę fakt, ze gmina się rozrasta ,przybywa mieszkańców,osiedli,ulic aż strach pomyśleć CO BĘDZIE DALEJ.Jak ci mieszkańcy mogą tak żyć W BŁOCIE ? Jak wyglądają nasze ulice i drogi, widzimy na co dzień. I to jest Najlepsza Gmina w Polsce.

 • wk - niezalogowany 2012-03-04 14:44:50

  Do Karola. To jest najlepszy PO + PGR w Polsce.

 • kierowca - niezalogowany 2012-03-07 02:28:55

  no to jeszcze polecam skontrolować Straż Miejską, która jest w gestii urzędu czyli naszego Naj (świetnie to ktoś określił). Ile wpłynęło za mandaty, gdzie są te pieniądze (spore, oj spore) i czemu nadal dotuje się ten dziwny (zbędny całkiem) twór. Może się ktoś tym zajmie?

 • Pola - niezalogowany 2012-03-07 02:29:36

  pani Ola nie podpisała, a to ciekawe czemu?

 • Do Alicji Pytlińskiej - niezalogowany 2012-03-07 02:31:39

  "W przeważającej większości są to pieniądze, które promują nie Gminę, nie Samorząd, a poszczególne osoby i wydane były w określonym celu". Brawo pani Alu! Samo to stwierdzenie jest godne nagrody! Tak trzymać! Jeszcze by trzeba było jasno opisać, o które osoby chodzi, z imienia i nazwiska!

 • Magda - niezalogowany 2012-03-07 10:39:42

  Cel oczywisty - WYBORY Osoby powszechnie znane i bardzo eksponowane we wszystkich wydawnictwach np.Start w dorosłość Grodzisk Mazowiecki (dwie pierwsze strony - pan burmistrz, w środku pani burmistrz) Było tego dużo. Pan Mergner wypisał wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel - można zobaczyć w protokole.

 • Łucja - niezalogowany 2012-03-07 12:39:52

  Uczciwi nie muszą się kontroli obawiać, a uwagi i zastrzeżenia trzeba umieć przyjmować. Wniokom pokontrolnym należy się przyjrzeć , rozważyć ich zasadność. Władze nie tylko można ale nawet trzeba kontrolować. To mocno uzdrawia sytuację, Opozycja jest naturalnym organem kontrolnym. W przypadku Grodziska wydaje się obiektywnym, merytorycznym i przygotowanym do współpracy z koalicją. Tylko ta koalicja jakoś z klapkami na oczach, a pani Ola nie podpisała bo zabrakło prawdopodobnie odwagi.Gdyby bowiem miała zastrzeżenia do pracy i uwag pozostałych kontrolujących to powinna je przedstawić na piśmie do publicznej wiadomości - tak jak przedstawiono protokół na BIP

 • P&K - niezalogowany 2012-03-07 15:40:51

  Do "Szok" - chyba masz rację, że kasiurka z budżetu szła na ulotki przedwyborcze do lepszej komunikacji ... :) W takim mieście żyjemy i tak naprawdę po części do tego sami dopuściliśmy . Przykra prawda. Co do Najlepszej Gminy ...czy faktycznie Najlepszej ? Wg jakich kryteriów, wskaźników -> są ich setki - danych branych pod uwagę . Jaka jest Kapituła , Jury ... Wystarczy zapytać Google :(

 • RR - niezalogowany 2012-03-09 15:45:17

  Gorąco polecam artykuł "PR z PRL", Polityka( tygodnik nr10/ ostatni Zgadzam się z autorką. Nowoczesny PR absolutnie kojarzy się z socjalistyczną propagandą sukcesu. Poczytajcie o rankingach promujących gminy, miasta, burmistrzów . O materiałach prasowych , którymi zarzucają dziennikarzy miejscy piarowcy, o gazetach, które wydają samorządy, o kontrolach NiK. Kilka delegatur prowadzi kontrole- póżną wiosną zapowiada szerszy raport dotyczący wydatków na promocję.O tym wszystkim poczytacie w tym właśnie artykule. Zachęcam naszych Radnych kontrolujących do zapoznania się z art. Podobne refleksje.( niezła końcówka ,cytat jak z naszego podwórka) Życzę powodzenia w dalszej pracy bez obaw.

 • ### - niezalogowany 2012-03-09 21:21:33

  Co z tego,że skontrolowali , co dalej z tego wynika, czy coś z tym zrobią, czy wypełnią swój obowiązek do końca. Zobaczcie tylko ile kasy poszło od września do grudnia 2010 r. na publikacje prasowe, artykuły promocyjne i inne. To denerwuje i obrzydza. Jaki normalny inwestor tuż przed wyborami chce rozmawiać z burmistrzem, komu to było potrzebne?

 • Do RR - niezalogowany 2012-03-09 22:37:10

  Przeczytałam artykuł i pozwolę sobie na kilka cytatów: :Agencje reklamowe tworzą rankingi promujących się wzorowo gmin, miast, regionów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, rozdzielają laurki. Mieszkańcy dowiadują się jak świetnych mają włodarzy". ;Wśród lokalnych elit panuje przekonanie, że niektóre zamówienia promocyjne są kanałem transferu pieniędzy na kampanie wyborcze." ;Przeglądając samorządowe wydawnictwa, licząc zdjęcia z burmistrzem czy wójtem na pierwszym planie , mówią o feudalnej manierze eksponowania siebie" Takich wniosków pasujących do naszego miasta autorka artykułu podaje znacznie więcej. Polecam artykuł.

 • do komentarza54 - niezalogowany 2012-03-10 11:30:10

  oczywiście... a promocja to świetna inwestycja :)) A popularność rośnie, ego już wysokie i naaadal rośnie. Szacunek do kontrolujących , którzy myślą, wyciągają wnioski i podpisują się pod swoją pracą.

 • CH - niezalogowany 2012-03-10 12:10:52

  inwestycja w dobre samopoczucie włodarza , nie mylić z samopoczuciem mieszkańców tonących w błocie na miejsko gminnych ulicach, mieszkańców nie mających kanalizacji itd itp

 • mieszkanka: - niezalogowany 2012-03-18 22:08:20

  Czytam i czytam.....i oczom nie wierzę.Jak inteligentni ludzie-Radni naszej rozwijającej się tak pięknie Gminy mogą w tak złośliwy,bezmyślny sposób krytykować wszystko i wszystkich odpowiedzialnych za ewidentny postęp i za ciężką pracę jaką wkładają by nam żyło się łatwiej w naszym mieście.Mądrzy ludzie wiedzą,że jest jeszcze dużo do zrobienia i myślę,że cierplwie poczekają a Wy droga Opozycjo nie przeszkadzajcie tylko włączcie się do pracy-mniej krytyki i podejżliwości a więcej konstruktywnego działania.

 • mieszkanka: - niezalogowany 2012-03-18 22:21:19

  ....zrobiłam błąd ortograf.powinno być PODEJRZLIWI-przepraszam.

 • Do mieszkanki - niezalogowany 2012-03-19 00:21:26

  Bardzo cenię sobie ten komentarz, jest w nieco innym tonie od pozostałych. Chcę podkreśli, że również doceniam wysiłek władz, ale przecież po to ta władza jest, by wysilała się dla wspólnego dobra. Pewne jest jednak to, że nie ma dobrej władzy bez opozycji. Władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. Droga Pani znam ludzi z dobrymi dochodami i kłopotami finansowymi i średniaków którzy stopniowo dochodzą do zamierzonego celu. Nasza władza postawione sobie cele osiąga być może szybciej niż inni, czy zawsze są one zbieżne z potrzebami mieszkańców? Po zapoznaniu się z protokołami kontroli na mój szacunek ta władza już nie zasługuje.

 • Lu - niezalogowany 2012-03-19 10:29:29

  Koalicja milczy- tak mówią , i daje się to zauważyć np. na sesjach Opozycja- za dużo krzyczy , nie wspiera działań władzy, słyszymy z ust władzy. Mieszkanka pisze: docenić za postęp, za ciężką pracę , za wysiłek a nie tylko złośliwa krytyka. Droga mieszkanko, po pierwsze dobre działania są doceniane , mało tego uważam że krytyka służy naszej władzy . Ileż razy decyzje , uchwały i różnego typu działania władz były weryfikowane bo ozycja wskazała błędy., W kwestii docenienia ciężkiej pracy: Państwo- burnmistrz i pozostali urzędnicy nie robią tego za darmo. Dostają godną zapłatę za swoją pracę. Jeśli uważaliby , że tak nie jest znależliby zapewne lepsze posady.Można pochwalić za dobre decyzje, ale oduczmy się tego górnolotnego wielbienia , tych pokłonów nieustannych, że niby poświęcenie jakieś. Ja dobrze pracuje , szef mi dobrze płaci. Zdarzają się nagrody . Wiem , że znam się świetnie na tym co robię, ale fochów nie " strzelam" . Nie oczekuje słów uwielbienia od szefostwa, moja pensja oddaje moje zaangażowanie w to aby w firmie dobrze się działo. Burmistrz do zapłaty może sobie jeszcze dodać poczucie władzy i respekt jaki szary czlek ma przed nim ( jednak),. Jest też szereg innych niewymiernych korzyści....... Jeśli gminę stać na konkretne działania - to z naszych podatków, jeśli pozyskujemy jakieś środki np. unijne to nie z powodu czaru jaki posiada naj. Etatowy pracownik przygotowuje projekty nie za darmo. Gdyby nie było efektów jego pracy znaczyłoby , że może nie potrafi itd. Itd.

 • rp - niezalogowany 2012-03-19 10:48:21

  Do mieszkanki. Czytam i oczom nie wierzę. Po chwili zrozumiałem - Pani nie jest rodowitą Grodziszczanką. Proszę otworzyć szeroko oczy, wystarczy z deptaka wejść w pierwszą bramę i zapytać co im się zmieniło, przez ponad 16 lat zasiadania na urzędzie NAJ. Odnowione kamienice to nie zasługa NAJ, tylko prywatnych właścicieli. Może wg. Pani nowoczesność to sprzedanie bydynku do nauki zawodu na Markpol. Opozycja ma siedzieć cicho ? Piędziesiąd lat nie było w Polsce DEMOKRACJI dzięki dyktaturze pseudo proletariatu, chce pani tego nadal ? Kiedy NAJ z dyr PGR stał się Burmistrzem, to stracił na tym finansowo - czy zyskał ? Polecam art Gazety Grodziskiej w której podano jego majątek. Postęp to ponad mln na promocję a na drogi pięć mln ? Demokrację pokazali Państwo radni głosując za wyrzuceniem z porządku obrad punktu dotyczącego TV trwam - oni już zdecydowli co mieszkańcy mogą oglądać. Radni z Ziemi Grodziskiej i PO znależli sposób na nieprzychylne im skargi, podejmują uchwały o nie zajmowaniu się tymi sprawami. Na koniec dla kogo wykonują pracę radni ? Dla kogo wykonuje pracę NAJ ? Za co MIESZKAŃCY im płacą ? NOS DLA TABAKIERY CZY TABAKIERA DLA NOSA ?

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tugrodzisk.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Biuro Obsługi Turystów TAKT z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki 05-825, Żwirki i Wigury 9

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"