Informacje o Grodzisku, Skarga skardze nierówna - zdjęcie, fotografia
10/01/2012 19:59

Przewodnicząca grodziskiej rady Joanna Wróblewska nie przekazywała radnym skarg, jakie trafiały do niej od grodziskiego oddziału Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców. Służby prawne wojewody uznały takie działanie za sprzeczne z obowiązującym prawem.


 

Spółdzielcy kierowali do grodziskiej rady wiele pism, ale nie wiedzieć czemu nie trafiały one na sesje rady. Przewodnicząca Joanna Wróblewska przekazywała je do jednostek gminy, które, według niej, były w danych kwestiach kompetentne. „Przewodnicząca Rady Miejskiej posiadała wiedzę i otrzymała opinię prawną dot. przekazywania gruntów w wieczyste użytkowanie spółdzielniom mieszkaniowym. Posiadała również wiedzę, że środki wydatkowane na remonty we wspólnotach gdzie Gmina posiada większość udziałów mogą być zawyżane i wydatkowane niezgodnie z prawem” - napisali w swojej skardze do komisji rewizyjnej grodziscy spółdzielcy.

 

czytaj też: http://www.tugrodzisk.pl/polityka/gmina-zadba-o-spoldzielcze-trawniki/

 

[reklama]O zaistniałej sytuacji powiadomili też wojewodę. Dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Tokarski w piśmie z 27.12.2011 uznał zasadność zarzutów zawartych w skardze. Obowiązki przewodniczącego rady mają bowiem charakter wyłącznie czynności materialno-technicznych, co oznacza, że nie może on samodzielnie podejmować merytorycznych decyzji w imieniu całej rady.

W piśmie z Urzędu Wojewódzkiego czytamy między innymi: „Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim wskazują, że skargi kierowane przez Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców – Oddział Terenowy nr 62 w Grodzisku Mazowieckim, nie były przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca decydowała o przekazywaniu skarg bezpośrednio podmiotom, które w jej ocenie, były właściwe do udzielenia odpowiedzi na skargę. Jak wskazano powyżej, działanie takie jest sprzeczne z obowiązującym prawem”.

 

Przewodnicząca została zobowiązana do rozpatrywania skarg zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w tym także do rozpatrzenia tych, które dotychczas nie zostały przekazane radnym.

Edyta Żyła

 

9 stycznia wysłaliśmy następujące pytania do Pani Joanny Wróblewskiej:

 

 Szanowna Pani
Joanna Wróblewska
Przewodnicząca Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki

W związku z publikacją dla portalu  www.tugrodzisk.pl, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców, oddział Terenowy nr 62 w Grodzisku Mazowieckim, wielokrotnie kierował na Pani ręce pisma, 
które winny trafiać do wszystkich radnych. Dlaczego nie zostały one im przez Panią przekazane?

2. Służby prawne wojewody uznały, iż stosowane przez Panią praktyki były niezgodne z prawem. Zdaniem wojewody, otrzymane przez Panią
 skargi powinny być skierowane na sesje rady, bowiem, jak stwierdza Andrzej Tokarski, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie z
27.12.2011 r. „zadania i kompetencje przewodniczącego mają jedynie charakter czynności materialno technicznych” oraz „skarga, której adresatem 
jest komisja rewizyjna rady lub jej przewodniczący jest w istocie skargą skierowaną do rady”. Jak Pani skomentuje takie stanowisko urzędu wojewody?

/3. Czy skargi innych podmiotów także nie trafiały do radnych? Na jakiej podstawie prawnej dokonywała Pani selekcji otrzymywanych skarg?


Natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi, opublikujemy je na portalu.

Skarga skardze nierówna? komentarze opinie

 • Wit - niezalogowany 2012-01-11 00:14:05

  Brawa.... dla autorki artykułu, dla portalu!!! Konkretnie, obiektywnie odważnie. Tego typu informacje absolutnie powinny trafiać do nas- mieszkańcòw. To my wybieramy. Wybieramy ufając, że Radni będą "radzić" w interesie nas wszystkich, że znajdą czas i cierpliwość żeby wsłuchać się w nasz głos. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania względem władzy i oczywiście nie zawsze te oczekiwania mogą być spełnione, ale... uczciwość, uczciwość drodzy Państwo nakazuje pochylić się nad każdą sprawą, rozważyć wszystkie za i przeciw... Niezadowoleni nie znaczy źli, a krytyka często bywa słuszna !!!!!

 • mix - niezalogowany 2012-01-11 14:19:38

  No proszę bardzo Pani przewodnicząca , która bez burmistrza nie potrafi samodzielnie prowadzić obrad sesji RM stała sie samodzielna w podejmowaniu decyzji w imieniu pozostałych radnych.

 • Gratulacje - niezalogowany 2012-01-11 16:44:20

  Po pierwsze gratuluję portalu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !1 Po drugie cieszę się, że Wojewoda zajął takie stanowisko. Po trzecie może wreszcie przestaną opluwać ludzi, którzy ch cą wysłuchać każdego tak jak pani Ewa Górska.W dokumentach Biura Rady są dwie odpowiedzi pana Kozery skierowane do Radnych.Proszę o publikację tych odpowiedzi.

 • Uważna i dociekliwa - niezalogowany 2012-01-11 20:02:09

  Rano czytałam artykuł, teraz jest już reakcja przewodniczącej (słabo, ale się tłumaczy). Brawa dla autorki !!! Może RM i jej przewodnicząca zacznie wreszcie samodzielnie myśleć i mieć odwagę stosować się do przepisów Ustawy o Samorządzie Gminnym. Wzywam do tego także przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby poduczył się trochę procedowania i przestał być spolegliwy wobec grupy trzymającej władzę w Grodzisku.

 • Prof. - niezalogowany 2012-01-11 21:16:16

  Proszę Państwa, ja, wydawałoby się wykształcony, emeryt co prawda, ale z tytułem, im bardziej przyglądam się temu jak funkcjonuje "moja" spółdzielnia, tym bardziej głupieję. Państwo Radni, pan Dziekański czy pani Górecka próbując zainteresować innych radnych naszymi problemami zasługi mają, ale szczególnie docenić należy J.Okurowskiego. On jak ta kropla kamień drąży i drąży! Pokpiwałem sobie z niego. Czasami nawet myślałem rację mają "oszołom" taki i tak nic nie osiągnie. Trzeba odpuścić, po co robić sobie wrogów. A tu proszę... Dziękować muszę!

 • PA - niezalogowany 2012-01-12 02:48:26

  Chociaż jestem obecnie po drugiej stronie barykady, to przyzwoitość nakazuje mi by stanąć w obronie pani Przewodniczącej. Ustawa samorządowa wyrażnie mówi: "Przewodniczący organizuje pracę Rady i przewodniczy jej obradom". Z powyższego wynikają inne sprawy zapisane w Statucie Gminy, ale można je zaliczyć do organizacyjnych ( między innymi podpisywanie korespondencji wychodzącej z Biura Rady ). To do Sekretarza Urzędu należą sprawy proceduralne, to Sekretarz musi wziąć odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, ponieważ jest to osoba odpowiednio przygotowana, mająca duża wiedzę i uprawnienia by dopilnować takich właśnie spraw. Pani Przewodniczącej mogę tylko podpowiedzieć: Proszę nie podpisywać żadnych pism na których nie będzie pieczątki i podpisu osoby odpowiedzialnej. Uniknie Pani nieprzyjemności jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Ale jak mówi przysłowie - "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". Oby tak się stało! Ja i wielu innych radnych oczekujemy jednak ze strony Urzędu reakcji na pisma , które skierował do pani Ewy Górskiej i drugie do wszystkich Radnych Prezes SM.Jeżeli takiej reakcji nie będzie, to znaczy, że działał w porozumieniu i ściśle określonym celu. Alicja Pytlińska - radna.

 • Czesia - niezalogowany 2012-01-12 11:22:17

  jak mawia pewien dość znany przed paru laty, kiedyś polityk, ambasador, a więc obyty w świecie mediów człowiek "KOMENTARZ BEZ PODPISU, TO MARNY KOMENTARZ"! Wielkie Gratulacje dla pani Alicji Pytlińskiej, która swoj komentarz imiemiem i nazwiskiem ( nie pierwszy już raz) podpisuje. tugrodzisk - serdeczne życzenia, powodzenia!

 • pysio - niezalogowany 2012-01-12 12:46:55

  eureka kupiłem gazetę grodziską w której zamieszczono list pani przewodniczącej w sprzawie jej przychodni lekarskiej. Przychodnia mieści się w lokalu GSM na oś Kopernika. Z listu wynika, że spółdzielcy dokładają do kosztów utrzymania przychodni. Wychodzi na to, że spółdzielcy płacą więcej za wizyty ? Jak wszystkim wiadomo nie tylko Pani przewodnicząca jest czł GSM, członkami są : Burmistrz z zastepczynią, radni, zastępca komendanta S.M, pracownicy miasta. Dlaczego ta elita nie reaguje na łamanie prawa w ich spółdzielni ? W jakim celu celu radio bogoria utrzymywane z pieniędzy podatników promuje wynajetego pracownika GSM - prywatnego zrzeszenia ? Dlaczego czł zarządów wspólnot nie są zapraszani do radia ? Mam nadzieję, że WSZYSCY wybrani radni zaczną pracować dla WSZYSTKICH mieszkańców miasta i gminy nie oglądając się na barwy.

 • inkasent - niezalogowany 2012-01-12 17:52:02

  Do Czesi !!! Żądając od innych podpisu zapomniałaś o swoim

 • czesia do inkasenta - niezalogowany 2012-01-12 21:09:43

  .ja nie żądałam, żeby była jasność:) mój komentarz to ten marny komentarz. przytoczyłam czyjąś wypowiedż aby podkreślić wartość wpisu i odwagę Pani Alicji Ja nadal nie mam odwagi tak z imienia i nazwiska , więc tym bardziej doceniam

 • INDEKS DO CZESI - niezalogowany 2012-01-15 17:55:23

  Nie przejmuj się tym, że nie masz odwagi podpisać się z imienia i nazwiska. Dodatkowo nie próbuj bo jeżeli nie jesteś osobą publiczną to możesz ponieść konsekwencje.Jednakże nie cytuj polityków tylko miej własne zdanie, które może być mądre lub głupie ale ważne jest to że takie swoje zdanie posiadasz. Ja osobiście zawsze ceniłem ludzi mających swoje zdanie. Nie znoszę papug powtarzających slogany zasłyszane w telewizji.

 • Elwir Donek - niezalogowany 2012-02-05 20:52:13

  A pani Joasia to z jakiej opcji jezd? Zachowuje się jak plenum jedynie słusznej partii amatora piłki kopanej nocą...

 • Elwir Donek - niezalogowany 2012-02-06 12:03:40

  Cytat ten pasuje jak ulał: <b>„Biurokracja to gigantyczny mechanizm poruszany przez karłów”.</b> /Honore De Balzac/

 • Czuje POPARCIE, czy PARCIE? - niezalogowany 2012-02-06 21:23:43

  Pani Przewodnicząca - POPARCIE przed umiejscowieniem Pani do przewodniczenia obecnej Radzie nie jest równa i tożsama z przyszłym (czytaj: NAJBLIŻSZYM) poparciem. Za takie postępowanie pani Przewodnicząca KARNIE POWINNA stracić mandat, za nadużycie zaufania społecznego. Wyborcy to nie bezwolna masa głosów dla tej pani i jej przyjaznych osób.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez tugrodzisk.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Biuro Obsługi Turystów TAKT z siedzibą w Grodzisk Mazowiecki 05-825, Żwirki i Wigury 9

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"