21°C lekkie zachmurzenie

Uroczyste obchody święta Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Maz. objęte PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta

Aktualności, Uroczyste obchody święta Żołnierzy Wyklętych Grodzisku objęte PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta - zdjęcie, fotografia

Mamy zaszczyt poinformować, że organizowane przez Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski tegoroczne obchody święta 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, objęte zostały PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.


[reklama]

Począwszy od roku 2011, od ustanowienia przez Sejm RP dnia 1 marca świętem Żołnierzy Wyklętych, nasz Klub na różne sposoby podejmuje szereg działań zmierzających do upamietnienia naszych bohaterów, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. To oni, po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk sowieckich w 1944 r., podjęli walkę z nową okupacją i komunistycznym terrorem.  Walczyli zbrojnie po połowy lat 50.-tych XX wieku a ostatni z nich zginął w walce w październiku 1963.  


Organizowane przez nas uroczystości, związane z obchodami święta 1 marca - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, są wyrazem naszego hołdu dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Maz.

 

Zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w organizowanych przez nas uroczystościach.

 

PROGRAM UROCZYSTYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GRODZISKU MAZ. ZAPLANOWANYCH NA DZIEŃ 28 LUTEGO (NIEDZIELA) 2016 R.


10.45 – Zbiórka pod pomnikiem Józefa Chełmońskiego przy ul. 11 Listopada (na deptaku)
11.00 – Przemarsz na cmentarz parafialny przy ul. Montwiłła
11.15 – Złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem-tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych
poległych w walce oraz pomordowanych i więzionych przez komunistyczny aparat terroru


PROGRAM III GRODZISKIEGO MARATONU FILMOWEGO O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

(ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultury, sala konferencyjna, II piętro)

12.00 – 12.15 – otwarcie III Grodziskiego Maratonu
12.15 – 12.45 – „ROAK - RUCH OPORU ARMII KRAJOWEJ"
12.45 – 13.15 – „11 GRUPA OPERACYJNA NSZ”
13.15 – 13.45 – „BRACIA KMIOŁKOWIE"
13.45 – 14.15 – „WIARUS"
14.15 – 14.45 – "BRUZDA"
14.45 – 15.15 – „DĄB”
15.15 – 15.45 – „OSTATNI”
15.45 – 16.15 – „ZWYCIĘSTWO”
16.15 - 16.45 - "KRYPTONIM <>"

16.45 – Zakończenie III Grodziskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych

17.00 – Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników i laureatów V Powiatowego
Konkursu Historycznego Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, organizowanego przez
Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Maz.Podczas uroczystości będzie można nabyć książki i materiały poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

ZAPRSZAMY !!!  WSTĘP WOLNY
OPIS FILMÓW:


„RUCH OPORU ARMII KRAJOWEJ”

ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej był lokalną organizacją, o korzeniach akowskich, działającą na północnym i zachodnim Mazowszu od 1945 do początków 1947 roku. Prowadził zarówno akcje propagandowe, jak i z zakresu samoobrony, polegające na zwalczaniu agentury oraz likwidowaniu informatorów NKWD i UB. Sztandarową akcją tej organizacji było rozbicie w listopadzie 1946 roku więzienia w Pułtusku. W trakcie uwalniania więźniów stracił życie dowodzący akcją por. Stanisław Łanecki ps. „Przelotny”.„11 GRUPA OPERACYJNA NSZ”

Film prezentuje kolejną strukturę konspiracyjną polskiego podziemia niepodległościowego o nazwie 11 Grupa Operacyjna Narodowych Sił Zbrojnych. Powstała ona w lecie 1946 roku. Tworzyli ją żołnierze NSZ i AK z terenu inspektoratu płocko – sierpeckiego. Na czele struktur stał por. Stefan Bronarski ps. „Liść”, „Roman”. Organizacja prowadziła działalność na płaszczyźnie wywiadowczej, propagandowo-informacyjnej oraz zbrojnej. Urząd Bezpieczeństwa celem jej likwidacji rozpoczął rozpracowanie o kryptonimie „Mordercy”. W wyniku tych działań UB aresztowało 26 września 1948 r. Stefana Bronarskiego, a następnie pozostałych członków. W lipcu 1950 roku w Warszawie przed WSR rozpoczął się proces członków sztabu. Trwający 2 tygodnie proces został odpowiednio nagłośniony. Tylko jedna osoba spośród sądzony nie otrzymała wyroku kary śmierci.


„BRACIA KMIOŁKOWIE”

Gdy w 1944 r. zakończyła się okupacja niemiecka, wielu dotychczasowych konspiratorów uznało potrzebę kontynuowania oporu tym razem wobec komunistów. Wśród nich byli bracia Jan i Franciszek Kmiołkowie z powiatu pułtuskiego. Jan Kmiołek, urodzony w 1919 roku, podczas II wojny światowej należał do lokalnych struktur Armii Krajowej. Był kurierem pomiędzy terenami wcielonymi do III Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem. Podczas jednej z prób przejścia granicy został aresztowany i osadzony w więzieniu w Działdowie. Bracia Kmiołkowie po 1944 r. rozpoczynają nowy etap konspiracji. Jan Kmiołek ujawnił się w kwietniu 1947 roku, jednak już w maju ponownie wrócił do pracy podziemnej. Głównym zadaniem stworzonego przez niego oddziału było rozpracowywanie agentury aparatu bezpieczeństwa oraz jej likwidacja. Początkowo dowodzona przez niego grupa nie była podporządkowana żadnej strukturze. Dopiero jesienią 1948 roku oddział nawiązał kontakt ze strukturami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na powiat Ostrów Mazowiecka. Podporządkowany tej strukturze Jan Kmiołek pełnił funkcję dowódcy oddziału partyzanckiego PAS. Likwidację oddziału przez urząd bezpieczeństwa umożliwiły działania agenta o pseudonimie „Andrzej” oraz „Ramzes”. Ten ostatni przyczynił się do rozbicia i aresztowania członków oddziału w 1951 roku. Proces pokazowy Jana Kmiołka i jego podkomendnego miał miejsce w Pułtusku. Jan Kmiołek został 29-krotnie skazny na karę śmierci, którą wykonano.


„WIARUS”

Film ten to zakończona tragicznym finałem historia członka NZW z Białostocczyzny – Stanisława Grabowskiego o pseudonimie „Wiarus”. Jego przygoda z konspiracją zaczęła się w marcu 1943 roku, gdy został zaprzysiężony w szeregi NOW i trwała aż do śmierci w 1952 roku. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w 1944 roku uważał za kolejną okupację, dlatego trwał w konspiracji. Po wejściu w życie amnestii w lutym 1947 roku, jak wielu partyzantów, ujawnił się. Niedługo cieszył z możliwości nieukrywania się przed władzami bezpieczeństwa. W maju 1947 r. miał miejsce incydent, w wyniku którego stał się znowu poszukiwanym za posiadanie broni. Ukrywał się do 1952 roku z grupą partyzantów, prowadząc cały czas aktywne działania wymierzone we władze komunistyczne.


„BRUZDA”

Film pokazujący losy majora Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda”, legendarnego dowódcy AK-WiN na Białostocczyźnie, który pozostał niezłomny do końca, chroniąc się na Bagnach Biebrzańskich i ginąc w walce w sierpniu 1954 r. Szlak bojowy przedwojennego zawodowego oficera artylerii obejmował bitwę nad Bzurą w 1939 r., a następnie walkę partyzancką na Białostocczyźnie, najpierw z okupacją sowiecką, potem z okupantem niemieckim i od 1944 r. – przeciw nowej rzeczywistości komunistycznej. Takim ludziom, jak major „Bruzda”, komuniści nie dawali szans na normalne życie w powojennym kraju, zmuszając ich do ukrywania się i rozpaczliwej walki, kończącej się – jak w przypadku „Bruzdy” – śmiercią z bronią w ręku.


„DĄB”

Film jest opowieścią o niezwykłej historii żyjącego do dziś Andrzeja Kiszki, partyzanta przez 16 lat ukrywającego się przed organami bezpieczeństwa. W czasie okupacji niemieckiej związany początkowo z BCh, a następnie z AK, miał kontakt również z oddziałem NZW „Ojca Jana”. W 1944 roku na rozkaz przełożonych podjął służbę na Posterunku MO w Hucie Krzeszowskiej, z której zdezerterował po 4 miesiącach w obawie przed aresztowaniem. Długoletnie ukrywanie się rozpoczął w 1945 r. kiedy to milicja znalazła w jego zabudowaniach broń. Ukrywając się w tym czasie nie prowadził działalności bojowej. Przy okazji amnestii 1947 r. ujawnił się, ale w wyniku donosów znów groziło mu aresztowanie. Wrócił do lasu. Kolejno był związany z oddziałem Adama Kusza „Garbatego” oraz Józefa Kłysia ps. „Rejonowym”. Od 1952 roku ukrywał się przeważnie samotnie. Dopiero 30 grudnia 1961 r. w wyniku kombinacji operacyjnej SB został otoczony w bunkrze i pojmany. Sąd PRL skazał go na dożywocie; w wyniku amnestii wyszedł na wolność w 1971 roku. Do dziś nie został zrehabilitowany.


„OSTATNI...”

Film prezentuje sylwetkę ostatniego ukrywającego się z bronią w ręku partyzanta niepodległościowego podziemia na Lubelszczyźnie, Józefa Franczaka ps. „Lalek”, mechanizm osaczania go przez aparat resortu bezpieki, a w końcu dramatyczne okoliczności jego śmierci w walce z obławą MO i SB w dniu 21 października 1963 r. Unikalne relacje osób najbliżej związanych z partyzantem oraz nieznane dotąd materiały archiwalne IPN, pokazujące obraz niezłomnego bohaterstwa i kulisy zdrady


„KRYPTONIM »ORZEŁ«”
Film opowiada historię ludzi zaangażowanych w konspirację po 1945 r. na północnym Mazowszu w ramach 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, występującego pod kryptonimem „Orzeł”. Okręg działał od 1946 roku do połowy lat pięćdziesiątych. Pierwszym komendantem okręgu był kpt. Zbigniew Kulesza ps. „Młot”. Kres tej komendzie położyła amnestia 1947 roku, kiedy to komendant okręgu ujawnił się. Jednak grupa żołnierzy postanowiła nadal trwać w konspiracji. Aparat bezpieczeństwa, chcąc zlikwidować ten okręg, sięgał po szeroki wachlarz metod. Między innymi do walki z okręgiem posłużyły pacyfikacje terenów wiejskich, które stanowiły zaplecze dla organizacji. W sierpniu 1949 roku częściowo okręg został zlikwidowany. Aparat bezpieczeństwa posłużył się grupą agentów z NZW o kryptonimie „V kolumna”, którzy zlikwidowali swoich towarzyszy broni. Następnie, po roku, kolumna ta została zlikwidowana przez organ, który ją stworzył, czyli przez sam aparat bezpieczeństwa.


 

Uroczyste obchody święta Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Maz. objęte PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta komentarze opinie

 • Danuta M. - niezalogowany 2016-02-22 13:49:18

  Z dużym szacunkiem patrze na Wasze działania. Pamiętajcie o historii i bohaterach szczególnie tych zapomnianych . Pozdrawiam, Danuta

 • Zainteresowany - niezalogowany 2016-02-23 15:49:48

  Należny hołd. Organizuje to jak czytam klub historyczny. Prosze o informacje jak zostać członkiem, czy to klub dla dzieci, młodzieży i czy spoza Grodziska można korzystać z Waszych działań.

 • Mieszkaniec - niezalogowany 2016-02-23 18:26:47

  Pamietajmy o wywieszeniu flag 1 marca.

 • Prywata swojaków ? - niezalogowany 2016-02-24 12:05:10

  Pismo święte mówi : po owocach ich poznacie, a po tym co się ostatnio dzieje w RP: po majątkach ich poznacie.

 • Rodzinnie - niezalogowany 2016-02-25 00:27:26

  jesteśmy dumni , że tak pięknie i to z serca, społeczną pracą robicie tyle dobrego. Nasza rodzina dużo przeżyła, dużo nieszczęść wojennych ale i powojennych. Krzywd nie da się naprawić ale serce rośnie gdy jest ta świadomość PAMIĘCI czynów, ludzi, zdarzeń U wnuków przeszliśmy kurs komputerowy, Mając ponad 70 lat dzięki nim czytamy, mamy wiedzę o wszystkim co na świecie. Szukamy i czytamy informacje. Mamy taką piękną starość . Tamtym ludziom tego nie dano.

 • PawełKołkiewicz - niezalogowany 2016-02-25 00:49:34

  Pokazy filmowe, prezentacje, itp. - to długa historia, i nie tylko na terenie Grodziska Maz. Proszę o kontakt na maila powiatowy.klub.historyczny@gmail.com Pozdrawiam

 • Tu - niezalogowany 2016-02-27 18:24:48

  Kto nie zna historii, nie zrozumie..

 • 1 marca - niezalogowany 2016-03-01 11:22:07

  Cześć i chwała bohaterom!

 • sprawiedliwość z......... - niezalogowany 2016-03-01 12:11:30

  W 1989 r Sądy miały się same oczyścić - czy to nastąpiło. Ilu sędziów i prokuratorów osądzono za zbrodnie sądowe ? Gruba kreska zafundowała narodowi ciągłość komunizmu w wymiarze sprawiedliwości i ścigania. Na wysokich stołkach pozostali dawni partyjni sędziowie i prokuratorzy. Pokoleniowa zmiana spowodowała, że ich dzieci pozajmowały ich stanowiska - resortowe dzieci.Często w sądach i prokuraturze pracują całe klany rodzinne, stąd kruk krukowi oka nie wykole. Dzięki tej ciągłości trwa ochrona postkomunistycznych struktur III RP. Niewygodni dla "układów zamkniętych" są bezprawnie karani, lub usuwani. Przykładów jest ogrom, niewygodny inżynier budowlany za wtrącanie się do przetargów w opiece społecznej trafia na 8 lat do psychiatryka bez wyroku, dzisiaj z pieniędzy obywateli trzeba mu wypłacić ogromne odszkodowanie. Takie są skutki gdy urzędnik nie odpowiada za swoje decyzje. W Grodzisku mówi się o bardzo mocnym układzie PSL w wymiarze sprawiedliwości i ścigania. Jak podaje prasa PSL ma ogromne wpływy w tych organach, dlatego Bury chodzi bezkarny ? Jakie barwy partyjne posiada Burmistrz ? Korupcja w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania podrywa zaufanie narodu do własnego państwa. Takie działania niszczą i osłabiają państwo Polskie. Najgorsze jest to, że czynią to obywatele którzy reprezentują zawód szczególnego zaufania społecznego - prawnicy.

 • Rodzice - niezalogowany 2016-03-01 14:04:47

  Tak ładnie przygotowanych uroczystości dawno nie widzieliśmy. Dla wszystkich, dziadków i wnuków. Z udziałem dzieci i młodzieży. Pełna sala . Pogratulować bo warto. Nasz syn z nagrodą był bardzo dumny a co należy docenić , to to, że wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

 • U Was - niezalogowany 2016-03-03 23:56:10

  To już od paru lat takie patriotyczne działania. Na Waszym portalu znalazłam- http://www.tugrodzisk.pl/aktua...mentarzu/. Wtedy należeliście do nielicznego grona honorujących. Teraz nawet sam burmistrz świętuje uroczyste obchody. Pozdrawiam Janusz

 • Rejtan - niezalogowany 2016-03-04 15:41:14

  Córka generała Andersa otwierająca wystawę poświęconą ojcu oraz jego żołnierzom - wygwizdana przez KOD w Suwałkach. Tak "patrioci" z KOD uświęcili poległych w walce z Hitlerowcami ? Kiedy wielu z nich wróciło do kraju, to zamiast podziękowań za przelewaną krew, otrzymali cele więzienne. Może jutro KODowcy zaczną bezcześcić pomniki i groby obrońców Polski ? Czy to nie przypomina metod UB które nocą usuwało krzyż katyński z Powązek ? Czy nie przypomina to usuwania przez ZOMO układanego z kwiatów Krzyża w stanie wojennym ? Takie postępowanie jest popieraniem sowietyzmu w Polsce przez tzw 5 kolumnę wrogów Polski.

 • hańba dla KOD - niezalogowany 2016-03-05 12:15:45

  Cała Polska zna słowa pieśni o czerwonych makach z pod Monte Casino i słowa; czy widzisz ten rząd białych krzyży, tam Polak z honorem brał ślub.

 • Kaja - niezalogowany 2016-03-05 19:31:20

  Niestety jest jedno ALE ? Skoro w Grodzisku Maz. były przewidziane i objęte patronatem obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie bardzo rozumiem jak włodarze Powiatowi i miejscy dopuścili do sytuacji, że w tym samym dniu i w tym samym mieście występował również kabaret neo nówka ? Panie przewodniczący rady powiatu Grodziskiego gdzie Pan był i co Pan na to ?

 • Dziadek - niezalogowany 2016-03-05 23:28:45

  Uroczystości w kościele ( obecny Benio z elitą) a w tym samym czasie honorowano sportowców . Nasz wnuk zapraszał dziadków chcąc sie pochwalić. Żona w kościele ja oklaskiwałem dzieciaki w kinie.

 • pytek - niezalogowany 2016-03-06 16:08:26

  Czy Bur-mistrz pochodzi z "czerwonej" rodziny ?

 • Ciekawy - niezalogowany 2016-03-19 21:15:21

  Czy to prawda, że Pani Edyta Żyła będzie rządzić w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Dodajesz jako: Zaloguj się