9°C bezchmurnie

XVIII Sesja Rady Miasta

Kiedy: 2016-01-26 , godzina: 18:30 | Gdzie: Podkowa Leśna

Samorząd, XVIII Sesja Miasta - zdjęcie, fotografia

26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna z działalności Komisji w roku 2015.
VI. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
3. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
4. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
5. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
6. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
7. w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
8. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna;
9. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”;
10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok.
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli wykorzystania środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych przez Urząd i jednostki organizacyjne realizujących działalność kulturalną w mieście w latach 2013-2014.
VIII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014.
IX. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta.
X. Interpelacje i zapytania radnych.
XI. Sprawy różne.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie Sesji.

Paweł Zarychta

XVIII Sesja Rady Miasta komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się