3°C mgła

299 ksh w Zadłużonej Spółce (wygasło)

299 ksh w Zadłużonej Spółce

Nasza działalność to przede wszystkim podjęcie czynności zmierzających do ograniczenia

odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art.

21 prawa upadłościowego i naprawczego a także art. 116 ordynacji podatkowej, jak i

również art. 586 K.s.h. Skutecznie uwalniamy z 299 ksh, pomagamy w trakcie, jak i przed

kontrolami z UKS/KAS/ZUS. W tym celu przeprowadzamy postępowania układowe, upadłościowe

i restrukturyzacyjne polegające na:

- zakupie udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.
- wystąpieniu w roli upadłego, jako zarząd kryzysowy
- podjęciu negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
- pomocy w uzyskaniu środków finansowych, lub w pozyskaniu inwestora branżowego.
- utworzenie na bazie przedsiębiorstwa w likwidacji nowego podmiotu, wykorzystującego

potencjał spółki.

Nasza propozycja obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i

spółki. Prowadzimy także szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i

restrukturyzacyjnego.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2017-10-13 15:01:34