3°C mgła

Bezpłatne szkolenie - 'Aktywizacja społeczno-zawodowa kluczem na sukces!' (wygasło)

Bezpłatne szkolenie - 'Aktywizacja społeczno-zawodowa kluczem na sukces!'

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kluczem do sukcesu!”.


Projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do udziału w bezpłatnym projekcie zapraszamy w szczególności:
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zg. z ust. z dn.20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby korzystające z PO PŻ zamieszkujące na obszarach woj. mazowieckiego.

Oferujemy:
- wsparcie doradcy zawodowego,
- pośrednictwo zawodowe i prawne,
- zintegrowane poradnictwo rodzinne,
- doradztwo socjalne,
- warsztaty psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- SZKOLENIA ZAWODOWE.

Zapewniamy:
- zwroty kosztów dojazdu (do 12 zł /osobodzień),
- stypendium szkoleniowe (8,60 zł brutto za 1h uczestnictwa w szkoleniu),
- KWALIFIKACJE ZAWODOWE,
- płatne trzymiesięczne staże dla 18 osób (1289,83 zł brutto miesięcznie + NNW i badania lekarskie).


Nie zwlekaj! Wykorzystaj swoją szansę na lepszą przyszłość!

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się więcej.
klucz.custommedia.pl


***
Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2017-10-26 14:58:17