22°C lekkie zachmurzenie

Pomoc w pisaniu prac (wygasło)


Pomoc w pisaniu prac Głownie to pedagogika, resocjalizacja, socjologia, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, ratownictwo medyczne,administracja, ,ekonomia,finanse,bankowość, zarządzanie,marketing, logistyka, i wiele innych , także inzynierskich. Prezentacje multimedialne . Profesjonalna korekta tekstu pod kątem językowym ( błędy ortograficzne, interpunkcyjne, składniowe , itd.), praca nad stylistyką tekstu , korekta plagiatu.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2017-06-14 17:04:46